Архиви

Защо Запада избягва въпроса „Откъде Сирия има химически оръжия?“