Архиви

АНС може да слуша всички разговори в дадена страна

САЩ събирали 3 млн. телефонни данни на ден