Архиви

1 минута, 20 000 процесора и звезден колапс

Невероятна аномалия на Слънцето с два положителни полюса