Архиви

В ликуването си Западът „забрави“ за престъпленията на Савченко