Архиви

България в съвременната геополитика – постоянен, стабилен упадък

Предвижданията за новата година: Ще бъде лошо, за България – още по-лошо