Архиви

Редуциране на Човечеството – как действа геноцидния план в България?

ИЗПЪЛНЯВАТ ЛИ ПОЛИТИЦИТЕ ПЛАН ЗА ЗАЛИЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ?