Архиви

НАТО не е отбранителна организация, а полицейска служба на САЩ за контрол над цялата планета

Черноморската експанзия на НАТО