Архиви

Преките щети от руското ембарго са от 5 до 10 млн. лв