Архиви

Ще обедини ли църквата българи и руснаци?

РУСКАТА ЦЪРКВА В СОФИЯ – СИМВОЛ НА ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ НАРОДИ