Архиви

Руската междуконтиненталнa ракета „Синева“ ще постъпи на въоръжение до края на 2016