Архиви

Президентът на Русия ще проведе съвещание с правителството по приоритетните задачи в социално-икономическата сфера за 2017 г.