Архиви

Министър-председателят на Армения Овик Абрамян подаде оставка

Как Живков подаде оставка на заседанието на Политбюро на ЦК на БКП на 9-и ноември 1989 г.