Архиви

Американската мечта за „Майдан“ в Русия…

КАКВА ПОЛЗА ИМА ОТ СМЪРТТА НА ЕДИН ОПОЗИЦИОНЕР С НИСЪК РЕЙТИНГ?!