Архиви

Ученията на корабите на НАТО са насочени към изучаване отбраната на Крим