Архиви

Турция одобри екооценката на морското трасе на „Южен поток“

Независим одитор ще следи строежа на морското трасе на „Южен поток“