Архиви

Русия, Индия и Китай се обявиха за многополюсен свят