Архиви

Русия пристъпи към създаването на уникален автоматизиран инженерен комплекс за разузнаване и миниране