Архиви

В условията на геоикономически предизвикателства гарантирането на икономическата сигурност на Русия е въпрос на национален суверенитет