Архиви

През 2016 г. в Русия са открити 40 нефтогазови находища и 60 находища на твърди полезни изкопаеми