Архиви

Демокрация не се експортира. Експортират се само революции и тероризъм