Архиви

Кипър има третото по големина газово находище в Източното Средиземноморие