Архиви

САЩ утвърдиха реномето си на най-войнствената държава в човешката история