Архиви

Оръжията на бъдещите войни – бойни роботи и ударни безпилотници

Руски Фонд за перспективни изследвания счита, че бъдещите войни ще ги водят роботи