Архиви

Британия излиза, следват я и други държави и ЕС се разпада, е прогнозата на Фараж

В СЯНКАТА НА АТЛАНТИЗМА – „ЛИДЕРСТВО ОТ ЗАДНИТЕ РЕДОВЕ” И ПУШЕЧНО МЕСО ОТ ПРЕДНИТЕ