TTIP и TISA – реквием за Европа


TTIP и TISA - реквием за ЕвропаКакто обикновено започваме анализите и прогнозите за новата 2016 г. от основните причини за сегашното кризисно състояние на световната икономика, в чиято база отново са САЩ.

Процесите тук не са нови. Следим ги през последните 10-15 години и вероятно ще се изострят още повече през 2016 г., която ще е свирепа битка на нерешимите противоречия вътре в САЩ и в глобален мащаб.

Какво ще се опитват да направят през 2016 г. САЩ или по-точно тяхната наднационална олигархическа върхушка, начело с печатницата на долари Федералният резерв?

Както вече анализирахме, през 2016 г. стратегическото направление на външната политика на САЩ в областта на търговските и финансово-икономически връзки ще бъде приключването на преговорите за Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство /TTIP/, което предвижда установяване на свободна търговска зона между САЩ и ЕС. На тези държави се падат 60 процента от световния брутен продукт и 33 процента от световната търговия.

Освен това трябва да бъде ратифицирано и пуснато в действие споразумението за Транстихоокеанското партньорство /ТРР/, което през октомври 2015 г. беше подписано в Атланта /САЩ/ от 12 държави. На страните в тази структура се падат 40 процента от световната търговия.

В двете споразумения участват САЩ, чиито дял в световната търговия се оценява на около 10 процента. В случай, че двете споразумения влязат в сила, двете трансокеански партньорства ще контролират 73 процента от световната търговия и, разбира се, ще бъдат контролирани от САЩ, които се намират в криза и ще се опитат отново да се измъкнат с чужди ръце и средства.

Ще припомним, че за осигуряване на свободната търговия вече беше създадена Световна търговска организация /СТО/, в която днес влизат 162 държави и в която от самото начало решаващата роля се пада на САЩ, Западна Европа, Япония, Канада и Австралия в либерализирането на световната търговия в интерес на своите транснационални корпорации. Но през последните години това ставаше все по-трудно преди всичко заради възхода на Китай и неговата растяща роля в световната икономика и търговия.

Споменатите преговори се водят от 2001 г. Развиващите се страни се опитват да улеснят достъпа на своите страни до пазарите на западните държави, но вече 15 години нямат успех. Но и Вашингтон и неговите съюзници все по-трудно налагат интересите на своя бизнес на световните пазари за стоки и услуги.

От 2012 г. САЩ започнаха да създават алтернативни на СТО структури във вида на трансокеански партньорства, като отново Америка трябва да определя правилата на играта, а СТО постепенно да се превърне в структура без съдържание.

Правейки тази глобална маневра САЩ разчитат на първо място да възстановят своя контрол над световната търговия и на второ място да отслабят икономически Русия, Китай и другите страни от БРИКС и да ги поставят в търговска изолация.

Говори се, че двете трансокеански споразумения ще позволят на САЩ отново да постигнат контрол над световната търговия, която е в основата на съвременната глобална икономика. Но не е съвсем така.

На първо място инициаторът на двата проекта наистина са САЩ като държава, но те действат в интересите на транснационалните корпорации и транснационалните банки, които в крайна сметка ще контролират световната търговия. По този начин САЩ и тяхното 300 млн. население са само база, плацдарм на корпорациите и банките, особено на ФРС. Това означава, че държавата САЩ ще умре или като СТО ще се превърне във форма без съдържание.

Заради това от години повтаряме, че онова, което прави върхушката на САЩ в интерес на транснационалния капитал няма нищо общо с националните интереси на САЩ и на 300 милиона американци.

На второ място, под контрола на транснационалните корпорации и транснационалните банки ще бъде поставена не само търговията, но и икономиката, социалният живот и политиката на всички страни, участващи в споменатите пространства. Тези държави ще загубят повечето свои суверенни прерогативи, не само спрямо САЩ, но и спрямо корпорациите и банките, висшият етаж на глобализирането.

На трето място, освен двете трансокеански пространства идеята на глобалната клептокрация включва още един елемент, който се споменава рядко, но за който вече се знае. Това е Trade in Services agreement – TISA, Споразуменията за търговия с услуги /СТУ/.

Предполага се, че всички страни, които ще подпишат споразуменията TTIP и ТРР ще се присъединят и към TISA. Ако TTIP и TPP са своеобразни троянски коне, Споразумението за търговия с услуги ще е оръжието за окончателната победа, т.е. пълно ликвидиране на суверенитета на държавите.

Още преди 2 години никой не беше чувал за SITA. Информацията за нейната подготовка се появи през лятото на 2014 г. на сайта на Уикилийкс. От нея се виждаше, че подготовката за TISA започна през 2012 г., като инициатори бяха САЩ и Австралия и постепенно кръгът на участниците в преговорите се разширяваше. В момента на изтичането на информацията в преговорите вече участваха 50 държави, в това число 28 от ЕС. Техният общ дял в свободната търговия с услуги е около 70 процента, т.е. още един монопол наред с TTIP и TPP.

Вече отбелязахме, че подготовката за TISA ще става извън пределите на Световната търговска организация, в чиито рамки действа и Генералното споразумение за търговия и услуги – GATT. Отчитайки, че в сферата на международната търговия с услуги остават много нерешени проблеми логично би било тяхното решаване да става по пътя на доработка в GATT. Но САЩ и техните съюзници решиха, че им е тясно в GATT и организираха паралелна преговорна площадка, която фактически унищожава организацията, която вече има 70-годишна история. GATT се появи през 1947 г.

На второ място, в обсъждането на проекта за TISA въобще не са канени Русия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Те даже официално не бяха уведомени за съществуването на този проект, т.е. TISA е насочено не към сътрудничество, а към противостоене на САЩ и ЕС срещу БРИКС. Това е новият глобален фронт. Обама казва, че САЩ не могат да позволят на такива страни като Китай да пишат правилата на глобалната икономика и, че те трябва да бъдат писани от САЩ.

На трето място, TISA до лятото на 2014 г. беше разработвано в пълна секретност и даже, ако бъде подписано, неговото съдържание ще остане секретно в течение на пет години. Ако не бъде подписано, пак в течение на пет години на материалите на преговорите ще стои гриф „секретно“. От ЕС преговорите за TISA се водеха от Европейската комисия без никакво съгласуване със страните –членки на ЕС и Европарламента. До средата на 2014 г. Европарламентът въобще не знаеше за преговорите SITA. Но от лятото на 2014 г. Комитетът по международна търговия /INTA/ започна да се интересува от преговорите след публикациите в Уикилийкс. Депутатът от Европарламента Вивиан Рединг беше назначена за докладчик по SITA.

На пресконференцията на 13 януари 2015 г. тя се оплака от пълна липса на прозрачност на преговорния процес и посочи, че прозрачността е ключово условие и че трябва в преговорите ще вземат участие Европарламентът, социалните партньори и неправителствените организации.

През март 2015 г. под давлението на обществеността страните-членки на ЕС официално делегираха на Еврокомисията пълномощия за водене на преговори по SITA. Преговорите се водят в Женева. Формално те започнаха през март 2013 г., последният от 15-те досегашни рунда беше през декември 2015 г., 16-тият беше планиран за февруари. Съпредседатели на тези поредни срещи поредно са САЩ, ЕС, Австралия. След всеки рунд на преговорите започнаха да публикуват меморандуми, но това са хартийки без никакво съдържание.

Какви са особеностите на SITA?

На първо място, SITA предвижда, че правилата на играта на пазара на услугите в момента на въвеждане в действие на споразумението ще се определят не от националните държави, а от някакви наднационални структури. Държавите губят право да приемат каквито и да било закони и нормативни актове, влошаващи условията за бизнеса на пазара на услугите.

На второ място, предвижданото от SITA регулиране не засяга само пазара на търговията с услуги – транспорт, туризъм, хотелите, връзките, битовото обслужване и т.н., но и най-важните функции на държавата. В терминологията на SITA това са „услуги на държавата“.

На трето място, SITA предвижда, че държавата постепенно ще се отказва от предоставянето на услуги на населението, предавайки този вид дейност на частния сектор.

Ако населението свикне с понятието „услуги на държавата“ след това лесно ще може да се направи следващата крачка, да се внуши на хората, че тези услуги трябва да бъдат платени. След това третата крачка ще бъде внушаването на хората представата, че „услугите“ не е задължително да се предоставят от държавата и, че по-евтино и качествено това ще направи частният бизнес. Тогава частният бизнес ефективно ще се заеме с оказването на населението на жилищни, медицински, образователни и всякакви други услуги. А как изглежда това на практика, всички хора по планетата знаят.

На четвърто място, SITA изисква напълно да се открие националният пазар на услуги, където ще влязат транснационалните корпорации и транснационалните банки. В резултат държавата като сфера на „общи обществени интереси“ трябва да изчезне и умре.

Експертите, изучаващи работните документи по преговорите на SITA съобщават следващите подробности.

На първо място, SITA унищожава социалните функции на държавата – образование, здравеопазване, комунални услуги, които ще преминат към наднационалните структури. По-нататък ще бъде ликвидирано държавното регулиране на финансовия сектор, на икономиката, преди всичко банките и застраховките. Те ще се регулират от наднационални органи.

Предвижда се по-нататъшно либерализиране на финансовите пазари, въпреки че сегашната криза показва, че това е невъзможно и крайно опасно. Най-важната част от финансовата реформа и глобална по управление е преминаването на паричното обращение в безналична форма. Така по-лесно ще се управлява процесът на потребление на услуги от гражданите. Неудобните хора, чисто и просто ще бъдат отключени от услугите.

Особено внимание ще се отделя на информационните услуги /медиите, интернет, библиотеките/. SITA предвижда установяването на свиреп контрол над населението с помощта на информационно-комуникационните технологии, които ще позволят да се следят стандартите, установявани от наднационалните институти, т.е. от така нареченото световно правителство.

SITA е проект за приватизиране на държавата в социалните, финансови и информационни услуги. Ще спечелят от този проект не милиони и милиарди хора, а световната олигархия, изграждаща планетарен концлагер под названието глобално управление.

Става дума за план за окончателно превземане на властта в света от финансовата олигархия на западния проект, т.е. на англо-ционисткия-американски проект. Тук няма да има място за празнословия – демокрация, права на човека, социална отговорност и прочее глупости. Това е проектът за окончателен преход към нов световен ред.

Собствениците на парите бързат. Подписването на SITA е планирано за 2020 г. , но сега искат да го форсират.

Както се вижда, превземането на властта трябва да стане без три четвърти от населението на планетата – Китай, Русия, Бразилия, Индия, ЮАР. Това е и надеждата, че инициаторите на SITA в крайна сметка може да не са победители.

 

Автор: Красимир Иванджийски

Източник: http://strogosekretno.com

Posted on 03.03.2016, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

  1. Атанас Шалапатов

    Статията е много добра защото се обяснява как САЩ за сметка на другите се опитва да оправи кашата която забърка с дерегулациите на финан.капитализъм ,и съм обяснил подробно всичко – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1713014525643441

    Най-важното което трябва да се осъзнае е ,че има системна криза и трябва нова “система“

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: