Прогноза: Москва и Киев ще се помирят


Прогноза: Москва и Киев ще се помирятПрез 2016 г. Русия и Украйна ще се поми­рят в една или друга форма, разпадът на Европе­йския съюз ще продължи,а епи­център на финан­со­вата криза ще стане не Гърция, а Ита­лия, смята осно­ва­те­лят на разузнавателно-​аналитичната компа­ния Stratfor и на Центъра Geopolitical Futures Джордж Фридман.

Спо­ред него­вата прогноза през след­ващата година Русия и Украйна ще стиг­нат до няка­кво формално или неформално спо­ра­зуме­ние за укра­ин­ската криза.

Поли­то­логът се затруд­нява да опре­дели струк­ту­рата на потенци­ал­ната дого­во­ре­ност, но подобно спо­ра­зуме­ние би поз­во­лило конфликтът да се потуши.

На аме­ри­канците и на тех­ните съюз­ници, които имат общи гра­ници с Русия, този компромис няма да им хареса, но в Европа ще има и такива, които ще се зара­д­ват на при­ми­ри­ето между Москва и Киев.

Аме­ри­кан­ският поли­то­лог твърди: „Герма­ния ще бъде във въз­торг заради отстра­ня­ва­нето на допъл­ни­телно огнище на конфрон­тация на изток от сво­ята тери­то­рия. Оста­на­лите европе­йски страни, заети с други про­блеми, ще се отне­сат с без­раз­ли­чие към това.”

Осно­ва­те­лят на Stratfor изтъква сред мащаб­ните европе­йски про­блеми напреже­ни­ето заради бежан­с­ката вълна в Европа и общата заплаха от разпа­да­нето на европе­й­с­ката общ­ност.

„Държа­вите членки на Евро­съюза ще ста­нат по-​автономни и силата на инсти­тута на единна Европа ще нама­лее”, предпо­лага Фридман.

В сво­ята прогноза експертът също така отбе­лязва, че епи­център на новата финан­сова криза ще стане Ита­лия, а не Гърция, докол­кото на ита­ли­ан­с­ките вла­сти ще им се наложи да имат работа с високо рав­нище на без­ра­бо­тица и ръст на финан­со­вите задължения.

 

Източник: „Русия днес”

Posted on 02.01.2016, in Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: