Бъдещето на Европа – концлагер или халифат?


Бъдещето на Европа – концлагер или халифат?Заплахата от тероризма промени завинаги Стария свят

Европейските страни про­дължават да треперят от съ­общенията за възможни нови терористични актове. Спе­циалните служби и полици­ята на някои от тях работят в интензивен режим, внесени са промени в разписанието на публичните мероприятия и в работата на транспорта. Както се казва, сигурността е по-важна от всичко. Но извън скобите си остава въпросът – може ли да бъде наречен нор­мален един живот в атмосфе­ра на страх?

Седем терористични акта в Париж, извършени на прак­тика едновременно в нощта срещу 14 ноември, сериозно промениха психологическо­то състояние на европейци­те. Запаленият на 15 ноември на Площада на Републиката фойерверк в момент, в който там бяха дошли хиляди хора да поднесат цветя в памет на жертвите, провокира масова паника. Не предизвикват оп­тимизъм и постоянните съоб­щения в средствата за масова информация за нови подгот­вяни терористични актове. На 22 ноември групата от интер­нет хакери „Anonimous” съоб­щи за

ПОДГОТВЯНИ ВЗРИ­ВОВЕ В МИЛАНО, ПАРИЖ, РИМ

и в други градове по стадиони, в концертни зали и на други места с масово струпване на хора.

Властите в европейските държави дори не се опитват да успокояват гражданите. Обра­тното, всички техни действия показват, че трябва да се от­насяме към заплахите повече от сериозно. На 16 ноември бе обявено, че спецопераци­ята за залавяне на терористи­те в Брюксел е приключила. Действително, не успяха да открият никого и съобщиха, че координаторът на атентатите в Париж Салах Абдеслам все още е на свобода и може да взриви брюкселското метро, тъй като в миналото е работил там и добре го познава.

В резултат от това на 21 ноември в многомилионен Брюксел (град, в който се намират Европейският пар­ламент и щаб-квартирата на НАТО) метрото не работеше, не се изпълняваха повечето трамвайни и автобусни марш­рути. Бяха затворени множе­ство концертни зали, музеи, кафенета и ресторанти. Това не даде по-добри резултати, престъпниците не са залове­ни, затова пък свикналите с определен буржоазен начин на живот жители на Брюксел на­блюдават по улиците на града военни и бронирани автомо­били.

Не по-добра е обстановка­та и в Париж. Франция въведе засилен контрол по границите, а Париж вече не напомня све­товна туристическа столица.

Съвременният европейски живот се отличаваше тъкмо със спокойствие, умереност, възможност да се приобщиш към велика култура. Тъкмо всички тези музеи, театри, уютни ресторантчета са въ­плъщение на благополучието на Стария свят. Ако всичко това изчезне,

ЖИВОТЪТ В ЕС ПОЧ­ТИ НЯМА ДА СЕ ОТ­ЛИЧАВА ОТ ЖИВОТА В НЯКОИ АФРИКАН­СКИ ДЪРЖАВИ.

Европейската цивилизация не би съществувала, ако я ня­маше убедеността на жителите на Стария свят в правотата на техните устои. Но какво биха могли да противопоставят не­въоръжените и свободолюби­ви хора на фанатиците, които са готови да умрат, за да при­несат в жертва останалите?

Старият благополучен и безопасен свят в Европа си отиде, казва Андрей Манойло, професор в Московския дър­жавен университет. Европей­ците дълго не забелязваха, че този свят си отива. Оттук след терористичните актове в Па­риж идва този шок и това чув­ство за пълна беззащитност. Срещу цялата западна цивили­зация действа терористичният интернационал. Под ударите могат да попаднат и други дър­жави.

Преди месец и нещо бяха атакувани армейските казарми в Белгия. Колко сигурни в себе си трябва да се чувстват теро­ристите в Брюксел, след като могат да си позволят планира­ни атаки срещу армейски под­разделения? При това те не са най-слабите в Европа по ниво на въоръжение и подготовка. Всичко това говори, че светът се промени.

Светът започна да се про­меня по-отрано. Просто евро­пейците упорито не искаха да забележат това. До голяма сте­пен поради факта, че бяха ув­лечени да противостоят на Ру­сия. Те смятаха, че основните заплахи са политиката на Мос­ква и треската Ебола. И ето, че внезапно се прояви истинската реалност.

Светът вече никога няма да бъде предишният. Европейци­те трябва спешно да се прис­пособяват към реалността, в която живеят сега. А в тази реалност

НИТО ЕДИН ЖИТЕЛ НА ЕВРОПА НЕ Е ЗА­ЩИТЕН ОТ ТЕРОРИС­ТИЧНИ АТАКИ.

Докато европейските дър­жави живееха своя мирен жи­вот, терористите изграждаха мрежа от опорни пунктове и опорни бази. Формирането на тази мрежа отне не една година, но понастоящем тя е оплела цяла Европа. Вече са налице самоуправляващи се анклави с мюсюлманско насе­ление, повечето от тях живеят по законите на шериата.

Изпуснато бе време за съз­даването на общоевропейска система за сигурност. На ев­ропейците им е време да се събудят и да започнат да съз­дават такава система направо „в движение”.

Терористите планират нови престъпления. Париж беше само първи етап в ре­ализирането на програмата им. Седем различни атаки на различни места във френската столица бяха координирани и планирани от един-единствен център. Навярно следващите атентати ще бъдат не само в Париж, но и в други градове на Франция. Сетне – в други градове на Европа.

Франция беше първа, тъй като бе най-просто терорис­тичните актове да се органи­зират там. В тази държава са налице най-много самоупра­вляващи се анклави с мюсюл­манско население, над които не се простира суверенитетът на френската държава. Това е готова мрежа от опорни бази за терористични атаки.

Във Великобритания тази мрежа е малко по-малка. Това обаче не означава, че тя е за­страхована от подобни атаки, както и останалите европей­ски държави.

Съществува съвсем реална перспектива терористите да изподушат всички европей­ски държави поред и да реа­лизират своя план, отбелязан на множество карти на теро­ристичните групировки. Ев­ропа вече е разделена на вила­ети, тоест на провинциите на „халифата”.

 

Източник: в. „Атака“

Posted on 09.12.2015, in Анализи, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: