БЪЛГАРИЯ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ


БЪЛГАРИЯ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯЗа големия трансатлантически пазар или големия обир

На 1 октомври 2014 г., в НДК, г-н Николай Малинов, тогава издател на в. „Дума“, и проф. Венко Кънев, директор на издателство „Монд“, представиха книгата „Дракула срещу народите“, от Патрик льо Ярик, директор на в. „Юманите“ и депутат в Европейския парламент.

Г-н Ярик, в качеството си на депутат, успява да се сдобие със секретния текст на мандата за воденето на преговори между ЕС и САЩ за създаването на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции – ТПТИ. Той го предоставя за превод, понеже е само на английски език, и го коментира член по член. На същата среща г-н Беноа Бревил, зам.-главен редактор на в. „Монд дипломатик“, обясни рисковете и последствията от това споразумение.

След като в Европа стана известно какво бъдеще се готви на европейските народи, те спонтанно се надигнаха на протести.

Нашето Народното събрание не прие темата за ТПТИ да се обсъжда публично в пленарната зала, и на 13 май 2015 г. се проведоха две дискусии на граждани с противоположни становища. Из цяла Европа се искат обяснения и промени на споразумението. Искат се гаранции и защита на интересите на хората и държавите и дано разумът надделее!

От представените директиви за водене на преговорите между ЕС и САЩ става ясн, че:

• интересите на трансатлантическите и мултинационалните корпорации и компании стоят над интересите на европейските граждани и държави, дори над самия Европейски съюз

• налага се неолибералният пазар, частната собственост и свободната конкуренция

• уеднаквяват се нормите и стандартите, премахват се митата, което е в интерес на трансатлантическите компании

• свободната конкуренция ще доведе до намаляване на заплатите, до безработица и увеличаване на бедността

• в магазините ще се продава месо с хормони и такова, обработено с млечна киселина, пилета – с хлор, храни и фуражи с ГМО, пестициди, консерванти и прочие „екстри”…

• частните арбитражни съдилища ще прилагат закони, продиктувани от самите трансатлантически и мултинационални компании

• частни инвеститори ще съдят държавите за възпрепятстване на достъп до обществени поръчки, възпрепятстване на конкуренцията, за пропуснати ползи и други случаи, противоречащи на техните интереси

• европейските държави не ще могат да предоговарят или прекратяват сключени сделки

• ТПТИ е в интерес на трансатлантическите и мултинационалните компании и не може да стимулира малкия и среден бизнес у нас

• чуждите компании ще придобият неприкосновеност над надземните и подземните богатства на европейските държави

• чужди граждани ще контролират медиите и чрез тях ще се оказва влияние върху мисленето на европейските народи, което ще застраши сигурността и суверенитета на държавите

• ТПТИ е колониализъм от нов вид, човеконенавистничество чрез търговия и инвестиции.

Едновременно с подготовката на споразумението са създавани и условията за осъществяването му. Преди да има споразумение, то вече се прилага. За България началото бележи т. нар. Програма за икономически растеж, изготвена под ръководството на Ричард Ран и Роналд Ът (Програмата „Ран-Ът“). Тя предложи, утвърди и чрез нея се извърши престъпната приватизация и концесиониране на държавната собственост в България в началото на „прехода”. Политически неграмотният ни елит и псевдореформаторите разграбиха, продадоха и унищожиха построеното с много труд и ентусиазъм за 45 години социализъм.

Над народа на България вече 25 години се оказва постоянен натиск от страна на САЩ и ЕС, МВФ, Световната банка, Европейската банка за развитие, Еврокомисията, лобисти, неправителствени организации, медии, фондации, протестиращи, което доведе до пълен разгром на промишлеността, селското стопанство, армията, здравеопазването и още много драматични последици, народът ни измира, а България е превърната в опитно поле на политиката на новия колониализъм и геноцид. Междувременно чужди и лични интереси провалиха важните за нас енергийни проекти „Бургас-Александруполис”, АЕЦ „Белене“ и „Южен поток”.

Чуждите компании, банки, ЕРД, концесии, мобилни оператори, медии и т.н. не спазват българските закони. Те работят по изготвени от тях „Общи условия“, бланкови договори с неясни и променящи се клаузи. Банките налагат високи лихви и правят неконкурентни българските стоки спрямо произведените в други държави, където и лихвите са ниски. Банките възлагат на частни съдия-изпълнители да отнемат жилищата и имотите на задължнели лица. Наскоро такъв „съдия“ нахлу с рота полицаи в „Тв 7”, за да конфискува имуществото на медиата, инкасирано срещу кредит от КТБ.

Електроразпределителните дружества (ЕРД) бяха дадени за жълти стотинки на чужди частни и държавни компании. Мотивът, че „държавата е лош стопанинпротиворечи на чл. 17 /2/ от Конституцията на България. Сега същите се чувстват пълновластни господари, правят каквото си искат и непрекъснато повишават цените. По своя инициатива ЕРД смениха класическите електромери (собственост на потребителите на електроенергия) с „умни“, електронни електромери, които имат такива характеристики, че манипулирането на показанията в ущърб на потребителите става възможно.

ТПТИ в действие, в експерименталната лаборатория България, се вижда най-добре от невъзможността да се предоговарят или прекратяват договорите за концесии на американските топлоцентрали ТЕЦ-1 и ТЕЦ-2 „Марица изток“. По договор 25 години народът ни ще плаща максимално количество електроенергия, независимо от това колко е произведено или потребено, и по многократно завишени цени спрямо тези на АЕЦ. Подписалите този заробващ договор са известни, но никой не им търси отговорност.

Такъв е и случаят с построените над нормите и потребностите ни фотоволтаични инсталации и ветроенергийни паркове, енергията, от които също е много по-скъпа от произведената в АЕЦ „Козлодуй“. Освен това големи и дълбоки са съмненията, че данните от тяхната дейност се фалшифицират и плащаме електроенергия, която не е произведена и не е потребена. Опитът да се наложи такса от 20 % върху печалбата от ВЕИ, беше провален от Конституционния съд но по искане на президента, охранител не на националния интерес.

На два пъти управляващите отказаха да бъде прекратена концесията на ВиК системата на „Софийска вода“ („Софийска вода” е акционерно дружество, в което със 77.1 % от акциите участва една от водещите френски фирми за комунални услуги „Веолия Вода”. Останалите 22.9 % от акциите са на Столична община. Стратегичестоко управление на дружеството се изпълнява от Съвет на директорите, в който участват представители на акционерите. – Бел. ред.). За чуждите военни бази, да не говорим!

Не могат да са променят или прекратят концесиите за добив на злато, редки и цветни метали. Канадската фирма „Дънди прешъс” само от експлоатацията на златните ни находища печели годишно 12 милиарда долара. Без подмяна на политическия елит, и без истински държавен контрол, такъв марж на печалбата може да има само в експерименталната територия на грабежа, наречена България…

Чл. 21 /1/ от Конституцията на Р България гласи: „Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото“. Чл. 22 /изменен 2005 г./ допусна земя да се продава на граждани от държавите членки на ЕС.

Първият т. нар. демократично избран президент Ж.М.Ж. издигна лозунга за „земята в реални граници“. Премиерът Филип Димитров създаде „ликвидационните съвети“, които разтуриха АПК-ата и ТКЗС-етата. Разграбиха и унищожиха активи за десетки милиарди, парите от продажбите изчезнаха и земята беше разпокъсана на 20 милиона дребни парчета.

В страната ни днес се обработват 35 милиона декара. На всеки български гражданин се падат по 5,17 дка, което е чувствително по-малко от другите страни, които обаче изкупуват земята ни.

На въпроса „Защо продаваме земята си на чужденците“ президентът Георги Първанов отговори – „Вместо да пустее, ние привличаме инвестиции“. Ех, драги Георги, и ти ли забрави социализма?! И ти ли не помниш, че тогава нямаше пустееща земя. Тя беше уедрена, обработваше се механизирано, 2200 язовира и хиляди километри канали я напояваха, защитена беше от болести, замърсяване и застрояване. И дума не можеше да става да се продава на чужденци.

Сега в България цените на земята са в пъти по-ниски от тези в Европа. България от износител на земеделска продукция стана вносител. Принудени сме да се храним с вносни, скъпи и некачествени храни.

Девизът на Александър Стамболийски – „Земята на тези, които я обработват“, отново беше поставен от ПП „Атака“. На 22 октомври 2013 г. Народното събрание, със 171 гласа, прие мораториумът върху продажбата на земя на чужденци да продължи до 2020 г. Хубаво, но не стана. По искане на 55 народни представители (36 от ДПС и 19 от БСП) Конституционният съд отмени това решение въз основа на променения през 2005 г. чл. 22 на конституцията.

Сега в подем са т. нар. корпоративни фермери, обработващи хиляди и милиони декари земя – простичко казано, нашите латифундисти. Те вече се чувстват господари и подкрепят споразумението за ТПТИ в сегашния му вид, не разбирайки, че първа жертва на ТПТИ ще са самите те. Но откъде у компрадор ум и разум?!

Обезземлените по принуда селяни стават ратаи и слуги, а децата им са прокудени по широкия свят да търсят сполука и препитание къде ли не… Това не са нашият дух и традиции.

Санкциите срещу Руската федерация и превръщането ни във фронтови плацдарм, заедно с всичко казано, са ярък пример какво значи ТПТИ и какви са последствията от него. Това, което става по света, в Европа и у нас е новият ред, налаган от ТПТИ.

Но народите вече се пробуждат. Те отхвърлят хегемонията на Запада и търсят нови пътища за изграждането на друг възможен свят.

Ако не се обединим и противопоставим, няма да спрат да ни ограбват!

 

 

Автор: Ангел ТЕЛБИЗОВ

Източник: в. “ Нова зора“

Posted on 31.05.2015, in Анализи, Балканите, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 коментара.

  1. Tova koeto e napisano e tvurde vyarno. Za sugalenie, nada li ima koi da proumee, kak da se vkluchi i uchastva v promyanata na sveta kum po-dobro. V Bulgariya lipsva stabilna osnova, vurhu koyato moge da se gradi takova mislene.

  1. Pingback: БЪЛГАРИЯ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ | РАДИО ЗВЕЗДА

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: