200 единици военна техника ще преминат на парада на 9 май


200 единици военна техника ще преминат на парада на 9 майПочти 200 еди­ници военна тех­ника, сред които най-​новите тан­кове „Армата”, бой­ните машини на пехо­тата „Курганец-​25″, бро­ни­ра­ните машини „Буме­ранг”, само­ход­ните арти­ле­рийски уста­новки „Каалиция-​СВ” и бро­ни­ра­ните автомо­били „Тайфун-У„ще преми­нат на парада на Чер­ве­ния площад на 9 май, съобщи пред ТАСС източ­ник от воен­ното ведомство.

Събе­сед­ни­кът на агенци­ята каза: „Седем­де­сетго­диш­ни­ната от Вели­ката Победа — това не е про­сто дата, това е юби­лей. Ние сме длъжни на парада да покажем цялата наша съвременна тех­ника, а така също и тан­кове и само­ходни оръ­дия от времето на войната.”

Освен това се оча­ква зри­те­лите да видят и само­ход­ните арти­ле­рийски уста­новки СУ-​100, про­ти­во­тан­ко­вите ракетни комплекси „Корнет-​Д”. В небето ще се раз­вихри и един­стве­ната в стра­ната вер­то­летна група за висш пило­таж „Бер­кут” с вер­то­ле­тите Ми-​28Н „Нощен ловец”.

Над 30 вер­то­лета от Воен­но­въз­душ­ните сили на Русия при­стиг­наха на под­мос­ков­ското летище „Кубинка”, където се подгот­вят за уча­стие в Парада на Побе­дата в Москва. Екипажите от армей­с­ката авиация на ВВС изпъл­ниха пре­ба­зи­ране от летище „Торжок” в Твер­ска област на „Кубинка” в рам­ките на подго­тов­ката за въз­душ­ната част на парада на Чер­ве­ния площад.

Освен групата за висш пило­таж „Бер­кут” в „Кубинка” при­стиг­наха и екипажите на най-​новите ударни вер­то­лети Ка-​52 „Алига­тор”, бой­ните вер­то­лети Ми-​35М, най-​големите в света транспортни вер­то­лети Ми-​26Т, десантно-​бойните Ми-​8АМТШ „Терми­на­тор” и съвремен­ните учебни вер­то­лети „Ансат-​У”.

В най-​близко време летците ще при­стъпят към тре­ни­ровки по сле­тя­ност на екипажите, които ще изли­тат от летището за временно базиране.

Съще­временно беше съобщено, че контролно-​пропускателния пункт за преми­на­ване на гостите и участ­ниците в Парада на Побе­дата на Чер­ве­ния площад в Москва на 9 май ще бъдат снаб­дени със по-​съвременни системи за сигур­ност, откол­кото преди година.

Това съобщи на пре­с­конфе­ренция ръко­во­ди­те­лят на Коми­тета за обще­ствени вързки на Москва Алек­сандър Чистя­ков. Той отбе­ляза: „В усло­вия на санкции и кри­тики от страна на нашите чуж­де­странни парт­ньори на Парада на Побе­дата ще бъде удво­ена охра­ната, а самият контролно-​пропускателен пункт ще бъде обо­рудван с допъл­ни­телни системи за сигур­ност.

За избяг­ване на про­во­каци­ите про­вер­ката на посе­ти­те­лите ще бъде много по-​строга. Ние про­сто сме задължени да напра­вим това, тъй като ще при­състват много чуж­де­странни делегации, деца и внуци на ветераните.”

Спо­ред него вед­нага след парада по Чер­ве­ния площад ще премине шестви­ето на „Без­смърт­ния полк”, в който вли­зат деца и внуци на вете­ра­ните, вою­вали в годи­ните на Вели­ката оте­че­ствена война.

 

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Posted on 14.04.2015, in Въоръжени сили and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: