Крепостта Крим


Крепостта Крим

Крепостта Крим

Ракетният комплекс „Бастион” и карта на радиуса му на действие

СРЕЩУ КАКВИ ВОЕННИ СИЛИ НА ПОЛУОСТРОВА НИ ТЛАСКАТ „ЯСТРЕБИТЕ” И СЛУГИТЕ НА САЩ*

Aко се съди дори само по съоб­щенията в свободния печат, обемът на извършената работа в Крим наистина поразява въ­ображението. За създаването и привеждане в действие на нова мощна гру­пировка на отделни видове войски до 2020 г. са отделени огромни средства – около 90 милиарда рубли. Половината от тези пари вече са усвоени. Т.е. за една година за от­браната на полуострова са инвестирани не по-малко от 40 милиарда рубли. По думите на Сергей Шойгу, военен министър на РФ, към края на миналата година Черноморски­ят флот в Крим се е увеличил с нови седем военни съединения и осем военни части.

Процесът на укрепване на отбраната на полуострова върви по план, утвърден в ко­легията на военното ведомство на РФ през април 2014 г. Военните тогава наричат ус­ловно документа „План за отбраната на Крим”. Но реалността веднага започва да внася в него сериозни промени.

„Разработен е проект за план от Министер­ството на отбраната до 2020 г., той включва превъоръжаване със съвременни и перспек­тивни образци въоръжения и военна техни­ка, повишаване на бойната готовност и бо­еспособността, а също така и на нивото на бойната подготовка на всички съединения и бойни части, дислоцирани в региона”, заяви Шойгу.

Това, което се случва далеч извън рамките на Украйна и Крим, проваля всякаква на­дежда за плановост и постепенност. Избух­на въоръженият конфликт в Донбас, който бързо прерасна в кръвопролитна и продъл­жителна гражданска война. Въоръжени с ракети кораби на НАТО, които преди се появяваха спорадично в Черно море, сега започнаха бойно патрулиране в тези води в непрекъснат режим, при това патрулиране­то е с цели бойни съединения. До Перекоп­ския провлак с недвусмислена цел се е око­пала голяма групировка украински военни. А над тесния провлак кръжат разузнавател­ни безпилотни самолети.

Априлският „План за отбрана” започна да се къса по шевовете и руските военни бяха принудени да укрепват отбраната в Крим в режим на „ощавена котка”. Също така и да въвеждат допълнителни войски. Какво се получи в крайна сметка? Предварително да кажа – няма да говоря за обновяването на корабния състав на Черноморския флот, за това „Свободная преса” в последно време писа редовно и много. Предмет на нашия интерес е само това, което сега е в състава на отбраната на кримския бряг.

Най-модерна техника на сушата

Основа на сухопътната групировка на полу­острова е 126-та отделна бригада на брего­вата отбрана на Черноморския флот, която е дислоцирана в с. Перевалное между Симфе­ропол и Алуща. Старото й въоръжение на практика изцяло е бракувано. Не е останал нито един стар украински танк Т-64 БВ. Всички те са подменени с нови руски бой­ни машини Т-72Б3. Числеността на 126-та бригада е 2000 войници и офицери. 90% от тях са професионални военни.

Трябва да се отбележи, че Перевалное е ста­нало един от най-големите кримски гарни­зони. Защото там е разположен и 8-ми арти­лерийски полк към флота с численост от 700 души. На въоръжение има 60 артилерийски системи. В това число противотанкови ком­плекси „Хризантема”, 152-милиметрови гаубици „Мста-С”, снабдени с автомати­зирана система за насочване, а също така реактивни системи за залпов огън „Торнадо-Г”. По-голямата част от полка днес е на позиции край Джанкой, на входа на Крим.

В Перевалное повече отвсякъде може да се видят промените в организацията на отбра­ната на новите субекти на Руската федера­ция. Защото само за модернизирането на този гарнизон от бюджета са отделени около 7 милиарда рубли. С тези пари организация­та „Оборонстрой” до края на тази година ще построи 6 казарми за 1800 военнослужещи, нова столова с 1200 места, плац, продо­волствен склад, помещения на караулното градче, отопляеми хангари за обслужване на въоръжението и бойната техника, седем жилищни блока с по 48 апартамента всеки, училище, детска градина и други.

От страна на морето, Крим ще бъде отбра­няван от отделна брегова ракетно-артиле­рийска бригада. Онази, същата, която вече стана кост в гърлото на моряците от НАТО, чиито кораби подозрително често се явяват в Черно море. Тя разполага с мобилните ракетни комплекси „Бастион-П”, снабдени със свръхзвукови крилати ракети „Оникс” (далекобойност на стрелбата до 450 км), до­карани тук от същата тази бригада (11-та), намираща се под Анапа.

Освен „Бастоин-П” бреговите ракетчици на Черноморския флот сега имат и мобилни ракетни комплекси „Бал” с по-малко дале­кобойни и дозвукови, но също много ефек­тивни ракети „Уран-У” (стрелба до 130 км). А останалите „в наследство” от Украйна от съветско време брегови противокорабни ра­кетни комплекси „Редут” и „Рубеж” са под­лежат на модернизиране.

Какво още има в Крим за бой на сушата?

Това е 810-та отделна бригада на морската пехота в залива Казашка бухта в Севасто­пол. Тя никога не е била разформирована. Именно тази бригада изигра голяма роля в осигуряване безопасността на „руската про­лет” по тези места.

Редом с морската пехота при заплаха ще се включат и сформираните през минала­та година в Крим 4-ти полк за химическа, радиационна и биологическа защита (има в състава си бойни огнехвъргачни машини БМО-Т върху шасито на танка Т-72 и тежки огнехвъргачни системи ТОС-1А „Бурати­но”), морският инженерен полк, 219-ти от­делен полк за радиоелектронна борба, 3-ти отделен железопътен батальон (Керч), 133-та отделна бригада за материално-техниче­ско обезпечение, 127-ма отделна разузнава­телна бригада (и двете в Севастопол).

Тиловете ще бъдат охранявани от 112-та бригада на вътрешните войски, получила бойното знаме си тези дни. Нейните под­разделения вече осигуряват поддържането на реда и безопасността в Симферопол, Севастопол, Евпатория, селищата Гаспра и Краснокаменка.

Но и при това положение усилването на кримските гарнизони продължава. До края на 2015 година, според плановете на Гене­ралния щаб, авиацията на Черноморския флот трябва да се попълни с отделен полк безпилотни летателни апарати. Главно­то оръжие на полка ще бъде БПЛА „Ор­лан-10”, способен в продължение на 10 часа да води разузнаване както над морето, така и над сушата. Например, да следи действия­та на корабите на НАТО в Черно море.

Ужас от оръжията в небето

Преди една година ВВС и ПВО на полуос­трова бяха единствено доста хилавите сили на Черноморския флот. От ударните сред­ства имаше само 18 фронтови бомбардиро­вача СУ-24 и 4 тактически разузнавателни самолета СУ-24МР от 43-и отделен морски щурмови авиополк (на летище Гвардейское край Симферопол). А на въздушния против­ник щяха да противодействат 18 старички комплекса ПВО „Оса-АКМ” от 1096-ти зе­нитно-ракетен полк, който влизаше в състава на 810-та отделна бригада на морската пехо­та.

Сега всичко рязко е променено. В Крим е сформирана 27-ма смесена авиационна ди­визия. В нейния състав влезе 43-ти отделен морски, щурмови авиационен полк, който се пребазира на летището Саки. Това е защото в Гвардейское започна мащабна реконструк­ция на полосата за излитане.

По време на започналата на 16 март внезап­на проверка на боеготовността на отделните части и съединения на Северния флот, на За­падния, Южния и Източния военен окръг, а също така на командването на въздушно-де­сантните войски беше заповядано предисло­цирането в Крим на самолетите ракетоносци за далечни полети Ту-22М3 „Бекфайър”, кои­то кацнаха в Гвардейское. Ако тези самолети останат, в досега на техните действия може да се окажат Източното Средиземноморие, България, Румъния, Гърция и Турция. Това радикално променя баланса на силите в Ев­ропейския юг и даже в Северна Африка и в Близкия изток.

„Бекфайърите” сигурно ще образуват в Крим 5-ти гвардейски или 943-ти морски ракето­носен авиополк. Защото именно в състава на тези полкове през съветско време ТУ-22М3 стояха на изоставените сега кримски летища Веселое и Октябърское, където беше дисло­цирана 2-ра гвардейска Севастополска мор­ска ракетоносна авиодивизия.

Но и без тях в състава на 27-ма смесена авио­дивизия има още два полка – 62-и изтребите­лен полк на летище Белбек край Севастопол (от ноември 2014 г. там са десет изтребителя СУ-27СМ и четири СУ-30М2), а също така 39-ти вертолетен полк, базиран на летище­то в Джанкой. Разбираемо е защо мястото за съсредоточение на бойни вертолети Ка-52 „Алигатор”, Ми-28Н „Нощен ловец” и транспортно-бойните Ми-8 – различни мо­дификации, пристигнали в Крим от 393-та авиационна база в Кубан, е избрано именно в Джанкой. Оттук до Перекоп, оттатък който са позициите на украинските военни –поле­тът е броени минути.

Освен самолетите и вертолетите на 27-ма смесена авиодивизия в кримското небе до населения пункт Кача може да се издигне и авиацията на Черноморския флот. А това са допълнително четири водосамолета Бе-12 – срещу подводници, няколко транспортни АН-26, а също така около 30 вертолета К-27 и осем вертолета Ми-8 за създаване на елек­тронни смущения.

Противовъздушната отбрана на Крим сега изглежда също така внушително. Тя се пред­ставлява от сформираната през миналата го­дина 31-ва дивизия на ПВО (с щаб в Симфе­ропол). В състава на дивизията има два зенитно-ракетни полка (зрп) – 12-ти и 18-ти.

18-ти зенитно-ракетен полк пристига в Крим от територията на континентална Русия (пре­ди е бил 1537-ми зрп). На въоръжение на пол­ка са три зенитно-ракетни дивизиона С-300, последна модификация и „Панцир-С1”. Ди­слоцирани са на летището Гвардейское, нос Чауда и нос Иля. 12-ти зрп разполага с три зенитно-ракетни дивизиона С-300ПС. Пол­кът е в околностите на Севастопол.

 

 

(Със съкращения)

Източник: http://www.vestnikataka.bg

Posted on 28.03.2015, in Въоръжени сили, Десет години без договор за ПРО and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: