ЗАЩО МЕЖДУНАРОДНИТЕ РЕЙТИНГОВИ АГЕНЦИИ НИ ЗАБЛУЖДАВАТ ЗА РУСИЯ


ЗАЩО МЕЖДУНАРОДНИТЕ РЕЙТИНГОВИ АГЕНЦИИ НИ ЗАБЛУЖДАВАТ ЗА РУСИЯ

Александър Агеев, депутат от Държавната Дума и зам.- председател на комисията по конституционно законодателство и държавно строителство, смята, че дейността на рейтинговите агенции трябва да е под контрола на държавата

ДУМАТА ОБМИСЛЯ ЗАБРАНАТА ИМ, ЗАЩОТО ПРЕДИЗВИКВАТ ФИНАНСОВИ КРИЗИ И СА ОПАСНИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Преди десетина дни Международната рей­тингова агенция Moody‘s е понижила кредит­ния рейтинг на Русия, поставяйки го едно ниво над най-ниското и е предупредила страната, че скоро е възможен още по-голям спад, предаде AFP.

От Moody‘s са заявили, че сривът в цената на нефта и курса на рублата щял да продължи да нанася щети на потенциала за растеж и развитие на руската икономика. Агенцията из­разила безпокойство за финансовата сила на правителството на Русия. Дали това е така и каква е манипулативната ролята на частните кредитни агенции в световната политика?

По света има много варианти за работа, която е прието да бъде наричана „чистичка”. Ра­бота без прах – това е не само в смисъл, че човек не си цапа ръцете в някой завод, в автосервиз или при събиране на реколтата, а и в това, че отговор­ността в дадения случай е близка до нулата. Един от тези видове работа, който се отнася към категорията на „чистички”, е работата в т.нар. международни рейтингови агенции. Хора с важен вид и бели якички седят в коже­ни фотьойли и от време на време заявяват, че суверенният рейтинг на тази или онази дър­жава е необходимо срочно да бъде „сринат” или леко повдигнат. При това при хора от по­добен тип не се наблюдава особено желание да обяснят дали причините за повишаването или понижаването на конкретен рейтинг са обективни или не. Щом веднъж са казали, че са обективни – то те са такива „по определе­ние”.

Най-преуспелите в тази насока агенции Fitch, Moody’s и Standart&Poor’s. Те са доста затворени кантори, при които процесите про­тичат като варене в собствен сос.

Функционирането им до голяма степен напомня дейността на тоталитарна секта,

която се състои от собствена върхушка, в чиято непогрешимост последователите й са длъжни да доказват своята преданост, поня­кога и под въздействието на „пръчковата сис­тема”, и то – без преувеличение.

В последно време „пръчковата” система на „международните” рейтингови агенции направлява своята лъжерелигиозна дейност към това, за да може да убеди Русия в непра­вилния избор на политическата й „вяра“. И ако продължим да използваме езика на рели­гията, то следва да заключим, че рейтингови­те агенции се опитват да плашат Русия, като я анатемосват за нейната несговорчивост с главната и „изключителна“ цивилизация в съществуващия свят.

Две агенции (S&P и Fitch), които са дотол­кова независими, че в това просто не можем да се усъмним по никакъв начин, решиха изведнъж да поставят руската икономика на нивото на „предзамърсения“ (предспеку­лативен) рейтинг. При това самите агенции обявиха, че в най-скоро време са готови да понижат нивото на рейтинга на руската ико­номика до ниво „замърсена“ (спекулатив­на), нещо, което ще се отрази на кредитните портфейли на банките, пазара на дълговите ценни книжа и ще доведе към още по-голя­мо отдръпване на капитали от страната (през 2014 г. е фиксирано „чисто“ отдръпване на капитали от Русия приблизително за 155 ми­лирада долара.)

На „независимите“ агенции понижаването на суверенния рейтинг на икономиката на цяла Русия им се струва малко.

Оказа се, че кръгът занимания на „специа­листите“ от тези агенции е толкова широк, че те са готови, както се казва, детайлно да подреждат рейтинга на всеки субект на Ру­ската федерация поотделно, на всяка банка и едва ли не на всяка общинска структура и на всяко село. Миналия петък се появи оценка, при която Fitch реши да изпробва принуди­телната система на убеждение за Русия в това, че тя „не е права“. Представителите на агенцията

буквално се хвърлиха да понижават рейтингите на руските банки

(изброиха 30 банки, които имат „много висок“ рейтинг). След банките ентусиазмът се прояви по отношение на руските региони: понижиха се рейтингите на Москва, Санкт Петербург, Та­тарстан, Ханти мансийската автономна област, Тюменска област. Поразителна активност. Рабо­тят без почивни дни, без празници, горкичките – шега ли е, колко още има да се прави.

Но такава активност на рейтинговите сек­танти не остана без внимание в лагера на ру­ските управници. Депутатите в Държавната Дума решиха, че рейтинговите организации, наричащи себе си независими, не са много от­говорни. В комисията на Държавната Дума по конституционно законодателство и държавно строителство, в близките дни имат намерение да обсъдят дейността на „фитчите“ и другите „независими“ международни агенции в Русия. По думите на представителите на комисията, дейността на тези организации може да бъде преценена като заплашваща националните ин­тереси на Русия и насочени към дестабилиза­ция на ситуацията в страната.

Заместник-председателят на споменатата комисия Александър Агеев, е цитиран от вест­ник „Известия“:

„Предварително проектът е бил разгледан в апарата на комисията и там е било подготвено положително заключение. Вероятно този въ­прос ще се разглежда в комисията през близ­ките дни. Самият аз поддържам този проект”.

От Държавната Дума заявиха, че

предлагат създаването на тристепенен механизъм за оценка

дейността на задграничните финансово-ана­литични организации. Първа степен – МВР, втора – Министерство на външните работи на РФ, трета – Главна прокуратура. Именно по ре­шението на Главната прокуратура, както съоб­щават депутатите, една или друга организация (става дума за рейтингови агенции) може да бъде лишена от възможността да функционира на територията на Русия.

На мнозина може да се стори, че е по-добре да не се говори за забрана на дейността на меж­дународните рейтингови агенции, а да се погри­жим за проблемите на руската икономика и тези агенции сами ще загубят желание да снижават икономическите рейтинги. Това, разбира се е правилно. И да се спори по тази теза едва ли е конструктивно.

 

 СЪЩИТЕ АГЕНЦИИ ДАВАХА ВИСОКИ ОЦЕНКИ НА КУХИ КНИЖА

Но работата е там, че само пълен, извинете иди­от, не е способен да забе­лежи това, че агенциите, занимаващи се със съста­вянето на икономически рейтинги, работят във фор­мат на поразително изби­рателна система на оцен­ки.Държави, които имат в „актива си“ дългове, пре­вишаващи 100% от БВП и които са принудени да взе­мат нови и нови кредити за погасяване на старите кредити, в рейтинговия списък на същата „фитч“ се намират на водещи по­зиции. Откъде-накъде? По тази логика се получава, че колкото повече имаш дъл­гове, и колкото повече пари ти, махайки с юмруци (или с ръка в която има писто­лет), си готов да вземеш от другите, си толкова ико­номически по-надежден. Така ли е?…За оценка на ситуаци­ята можем да погледнем на рейтинговите данни, предоставени от S&P. По какъв начин икономиката, например на Япония, която има държавен дълг, преви­шил 210% БВП, се опреде­ля от S&P като икономика „с надеждност от високо качество“ (една от воде­щите рейтингови позиции). На основание на това, че кукловодът на Япония седи в оная държава, под егидата на която действат тези международни канто­ри. Какви основания имат международните рейтин­гови агенции, за да обявят суверенните рейтинги на Гърция, Латвия, Ирландия, Испания, Португалия из­веднъж на няколко степени по-високо от руския? Отго­ворът на агенциите е един: ами нали цената на нефта падна, нисък е курсът на рублата, санкции и пр…. И какво? Русия е престана­ла изведнъж да обслужва своите кредитни задъл­жения? Не е престанала. Русия не е можела да из­плати своите задължения? Могла е, и може. И ако се изразим емоционално, то само златният резерв на Русия стига, за да купи например цяла Латвия, икономика, която S&P оценява като съществено по-надеждна. По-надежд­на? Глупости…Именно това ни позволя­ва да се замислим, обек­тивна работа ли извършват рейтинговите агенции или това са само поредните филиали на американ­ската администрация, из­пълняващи поръчката на стопанина си в неговите икономически и политиче­ски интереси?

 

 

Aвтор: Алексей Володин

Източник: http://www.vestnikataka.bg

Posted on 31.01.2015, in Анализи, Икономика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: