ИНФАНТИЛНИЯТ МАРШ В ПАРИЖ ПОКАЗА НИСКОТО НИВО НА ЕЛИТА В ЕВРОПА


ИНФАНТИЛНИЯТ МАРШ В ПАРИЖ ПОКАЗА НИСКОТО НИВО НА ЕЛИТА В ЕВРОПА

Световните лидери бяха показани начело на милионно шествие в Париж. Оказа се, че това е филмов трик – паралелен монтаж, измислен в началото на миналия век от режисьора Дейвид Грифит

Седмицата започна в понеделник с първи страници на вестниците, които с огромни снимки показваха държавници от Европа, които маршируват в центъра на Париж. Снимките бяха една огромна спекулация и манипулация. Виждате горе една голяма и в по-едър план снимка, на която са подредени Нетаняху, Оланд, Меркел и други две-три редици от държавници. И под нея снимка, която показва огромно мнозинство, пълен площад с хора, пише, че били един милион. Според мен не са толкова, но както и да е. Това е стар начин в изкуството на манипулацията, по този начин се прави внушение чрез показване на два кадъра, които нямат нищо общо помежду си и в съзнанието на зрителя те да се комбинират в едно. Така бил измислен паралелният монтаж от Дейвид Уорк Грифит. Това е американски режисьор, който в началото на ХХ век започва да прави това, което днес е абсолютно всекидневие във всеки един клип даже на фолк певици. Грифит се сетил, че може да накъса кадрите и по този начин да даде впечатление, че две различни неща стават в едно и също време.

Снимката на около 50-ина дър­жавници, представляваше един инфантилен марш на държавниците на централ­на улица в Париж. Тя няма­ше нищо общо с другата снимка, където стотици, може би хиляди, бяха напълнили също един площад в Париж. Друго място – друго време.

Всички тези държавници бяха свикани като при комсомолски сбор от тръба да се подредят, да се хванат там за ръчички и да шетат, да крачат, страхливо оглеж­дайки се, в центъра на Париж. Нетаняху например се оглеждаше абсолютно стра­хливо и зад него двама или трима боди­гардове плътно бяха го обгърнали отзад. Така го бяха обхванали, че човек би си помислил за някои манафски изпълнения, ако всъщност това не бяха неговите охра­нители. Страхотен страх ги тресе въпрос­ните държавници. Самият Нетаняху на­пример е виновен за хиляди убийства на палестинци в Газа. Човек, като знае какви мерзости е правил, то логично е да очак­ва някой отнякъде да му отговори с нещо подобно. Та, с голям страх тези държавни­ци направиха маршировката в центъра на Париж. Този инфантилен марш на държав­ниците всъщност показа ниското ниво на политическия елит в Европа.

Ние чухме отново думи, с които се гово­ри за ценности, да си отстоим ценностите.

Какви точно ценности отстояват един до друг Нетаняху и Меркел?

Не знам. Вие кажете. Единият избива палестинци в Газа, а другата още плаща репарации на Израел. Но, така или иначе, те заявяваха, че са там, за да защитават някакви си ценности. А „ценностите”, кои­то пък защитава въпросното списание, дето стана повод за всичко това, са анти­ценности. Въпросното списание „Шарли” се гавреше с религиозни символи. Не само мюсюлмански, гавреше се със Св. Троица, това са най-големите грехове, които може да направи един богохулник. Да се гаври със Светия Дух. Това, ако това гаврене, тази гавра със Св. Троица се одобрява от въпросните държавници и те отиват да защитят тази гавра, то плюя аз на този марш. Ей така с плюнка. Плюя, както казва поетът, защото това наистина е защита на нещо, което не мога да го окачествя като друго, по друг начин освен като огромен, огромен грях и богохулство. Друг е въпросът, че аз не одобрявам на­силието, терористичните нападения по никакъв повод.

До ден-днешен аз не съм убеден, че това, което представиха пред нас като случка, се е случило, или пък се е случи­ло точно така. Ние, милионите зрители, публиката на тази постановка, нарекох я ниско бюджетна, защото тя просто беше направена с много малко ресурс, за разлика от 11 септември 2001-ва, там беше суперпродукция. Тук беше ниско бюджетна, все пак е криза, вре­мето е кризисно. В тази ниско бюджетна постановка ние видяхме едно клипче, в което някакви хора с маски тичаха и пу­каха с халосни патрони. Нищо друго не видяхме. Това клипче не доказва нищо. Нито ни показаха убитите журналисти, нито телата на убитите от полицията те­рористи. Нито пък знаем дали това са те, дали са тези извършители, някакви братя, които ни подхвърлиха и въобще не сме сигурни в това, което ни казват от официалните, официозните средства за масово манипулиране. Така, че за мен тази постановка би трябвало да предиз­вика преди всичко в европейските лиде­ри коментар, анализ и преки действия, които да бъдат насочени преди всичко към американското ръководство. Ако европейските лидери бяха на мястото си, бяха от ранга и мащаба на ръково­дители като Де Гол в 60-те години, те щяха да кажат на Обама: „Виж какво, ние знаем, че зад „Ислямска държава” стоите вие, вашите служби, Саудитска Арабия и телавивските служби. Настоя­ваме да прекратите всякакво създаване на подобни терористични групировки, да ги насъсквате срещу неудобни за вас правителства, режими или просто дър­жави, които ви играят по гайдата, и ако не престанете веднага с тази ваша огне­опасна политика, то ние ще ви наложим ембарго, Европа на Щатите, и ще го под­държаме, докато не прекратите вашите брутални намеси във вътрешните ра­боти на други държави, в създаване на огнища на напрежение в Близкия изток, Украйна, в Европа и навсякъде, където вие си бутате носа”.

Това трябваше да бъде обръщение­то на европейските лидери към Обама, който впрочем отсъстваше от този ин­фантилен марш. Уви! Не го направиха. Аз и не очаквах да го направят. Казвам само какво трябваше да направят. Как­во бих направил аз, ако бях на мястото на Борисов. Какво бих направил, ако бях български премиер или президент, и ме поканят на подобно сборище. Разбира се, аз не бих отишъл да марширувам, хванат под ръка заедно с масов убиец като Не­таняху. Но бих отишъл на един форум, за да съобщя на политиците там и на медиите какво мисля. Да им съобщя, че зад тези терористични актове, които те представят като действия на „Ислямска държава”, стои дългогодишно финанси­ране, дългогодишна работа и инструктаж на американските служби, ЦРУ на първо място, но има и други агенции, които се занимават с това. Пентагонът също.

Муджахидините бяха създаде­ни от ЦРУ, митичният ръководител на „Ал-Кайда” Бен Ладен беше креатура на ЦРУ„Ал-Кайда” премина в „Ислямска държава”. Три години тя воюва срещу правителството на Асад в Сирия. Сега тя има на разположение петролни кладенци, продава петрол на европейски държави. Същите тези европейски лидери, които се възмущават от ислямския тероризъм, всъщност купуват от същите терористи евтин петролец. Какво да правиш? Тър­говия, бизнес. След което се хващат под мишница, за да крачат по улицата, възму­тени от изстрелите на някакви си братя. Много евтина постановка и много долно­пробна.

Не знам кой се връзва вече на тези постановки. Това, което знам обаче, е че липсата на лидери в Европа води до разпад на това, което наричат Европей­ски съюз, на това, което е всъщност общност, континентална общност на ев­ропейските държави. Аз го наричам Ев­разийска общност, защото

Евразия не означава само Русия, Казахстан и Беларус

както се опитват да ми подскажат по­върхностни журналисти.

Евразия е пространството на кон­тиненталните държави, което винаги е принуждавано да воюва с атлантически­те държави. В днешно време най-изяве­ните атлантически държави са САЩ и Великобритания. Атлантическите дър­жави не искат силна Европа. Те водят война срещу Европа. Не само срещу Русия, което е явно, видно и осезаемо и има вече много-много жертви и щети.

Говорим за тезата „Има ислямски тероризъм” . А, така ли? Добро утро. И дори в българския парламент чух и ви­дях политици, които с тревога и загри­женост отбелязвали ескалацията на това напрежение. Къде бяхте вие, дра­ги, мили и сладкопойни чучулиги, кога­то ви говорих още преди 10-15 години? Ще извадя статии, в които ви казвах, че ислямизацията на България е опасен проблем, че тук идват емисари от Сау­дитска Арабия, от Йордания, от други държави, които подготвят школа от хора, обучават младежи, канят ги там, плащат им стипендии, създават подоб­ни изпълнители на нареждания, които могат да бъдат включени в един момент в терористични акции. Тогава бях на­падан, тогава бях съден. Срещу мен се водеха дела за ксенофобия. За език на омразата, за нетолерантност. Аз питам, защо същите тези правозащитни ор­ганизации, които са ми скачали години наред, не вдигнаха глас срещу езика на омразата на списание „Шарли”? Да ос­миваш свещените символи на която и да е религия, е език на омразата. Така ли е, дами и господа, от Хелзинкския коми­тет? Така пишете във вашите бюлетини. Защо тогава не се възпротивихте? Защо във Франция не беше направен един съ­дебен процес, на който за език на ом­разата това списание да бъде спряно или да му бъде забранено да се гаври с религиозни символи? Тогава нямаше да има такива случки. А може би целта е била да има такива случки. А може би целта е сега това същото списанийце с некадърни карикатури да се продава в 3-4 милиона тираж.

В момента „Ислямска държава” е те­ритория, на която се разпореждат на­емници от целия свят. Това не са само араби, даже по някои данни арабите са малък процент от всички тези мас­кирани. Повечето били наемници откъ­де ли не, включително скандинавските страни, Канада, Европа, Азия, Щатите и къде ли не още. Наемници. Просто убийци, които отиват и убиват за пари. Това им е професията. Това е занаятът. Тези, същите се командват, финансират и насочват, инструктират от центрове в Саудитска Арабия, Тел Авив и Вашинг­тон. Така, че ако обичат да престанат да ми говорят за опасността от ислямски тероризъм, която се разраства ей така, като природна стихия. Няма природна стихия. Има насочено и финансирано действие, което се използва за отслаб­ване на европейските държави, което се използва срещу силните държави в Ев­ропа, и което може да запали Световна война.

 

 

Коментар на В. Сидеров в „Неделник“ по ТВ Алфа

Източник: http://www.vestnikataka.bg

Posted on 26.01.2015, in Анализи, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: