САЩ СТОЯТ ЗАД СЪБИТИЯТА В ПАРИЖ


САЩ СТОЯТ ЗАД СЪБИТИЯТА В ПАРИЖЦРУ СЪЗДАДЕ БИН ЛАДЕН И МУДЖАХИДИНИТЕ

Едно клипче, заснето незнайно от кого, с камерка от точно разположен прозорец, показва тези, които разиграха етюда „Терористи в центъра на Париж”. Не е ясно кой е авторът и това е много странно. Всъщност нищо друго не беше показано. Не бяха показани телата на убитите журналисти. Защо?

При всяко престъпление полицията прави снимки, видеокадри и обстойно за­снема всичко. Поне една снимка от това масово убийство трябваше да бъде пока­зана. Откъде да знаем, че всъщност тези хора реално са убити? Да, на някой ще му прозвучи това цинично, обаче аз пък имам право да задам и този въпрос. Защо при такова гръмотевично, световно, разтърс­ващо известие, не се показва резултатът от това престъпление? То би могло да бъде замъглено, за да не смущава хора­та със слаби нерви, както се прави, но да бъде показано. Такова нещо нямаше. След ден-два ни съобщиха, че самите терористи били застреляни от доблестната френска полиция. Също нямаше показани тела. От­къде да знаем пък дали са застреляни. Не видяхме тези, които услужливо си остави­ха личната карта на чистачката на колата, преди да избягат след терористичния акт. Изобщо цялата работа заприличва на 9/11 (найн-илевън, както наричат американците единадесети септември 2001-ва година), когато имаше една друга театрална поста­новка: „Арабски терористи взривяват ню­йорските кули близнаци и Пентагона.

Тогава аз писах доста във вестника, в който работех. Френският журналист Ти­ери Мейсон, написа цяла книга, в която изложи всички факти, че това не може да бъде дело на тези арабски терористи, които бяха посочени от ФБР. Припомням, че тогава също личните карти на терори­стите бяха намерени някакси върху купа от изгорелите небостъргачи. Обясниха ни, че дори стоманата се е разтопила от високата температура, но личните карти на арабски­те терористи са издържали на тези хиля­ди градуси и цели, невредими, попаднаха в ръцете на будното ФБР. Оттам вече бяха посочили кой извърши този акт – Ал-Кайда и Осама бен Ладен.

Вижте филма на един скептичен човек, който поддържа сайт в САЩ, за да изра­зява мнение. Знаете, че медиите в света, те са притежание на няколко групиров­ки, но можем да ги сведем до една-две със, така, „специфичен” произход. Писал съм книги по въпроса. Който иска, може да прочете „Бумерангът на злото”, там са описани собствениците на големите медии в САЩ. Та, подобни дисидентски сайтове, се опитват да задават въпроси. Човек е разстрелян от упор, обаче няма кръв. Някакво пушече излиза, с калаш­ник. Такова страшно оръжие би тряб­вало буквално да смаже застреляния човек. Няма такова нещо. Тоест има дос­татъчно основание да смятаме,че пред нас се разиграва постановка. Каква е целта на тази постановка?

Има предостатъчно факти, които со­чат, че атентатът на 11 септември в САЩ също е извършен със знанието, под­крепата, логистиката на американските служби, а може би и някои други. Аз бих добавил и израелските, тъй като една част от работещите в ударените сгради са били изтеглени или са били преду­предени да не се появяват. Това са били служители с произход, който няма да казвам какъв е, но е особено „специфи­чен” и много характерен за САЩ.

Нападенията на кулите бяха използ­вани навремето за войната срещу Ирак. Преди това имаше инвазия в Афганис­тан, кой знае защо, тъй като Бен Ладен не е нито афганистанец, нито иракчанин. Той е от богата саудитска фамилия, но Бен Ладен беше обявен за враг номер едно на обществото в света и за главен виновник за атентатите в Ню Йорк.

Сега също не сме видели, нито убити­те журналисти, нито убитите терористи. Заради този терористичен акт в Париж се събраха височайши особи да марши­руват по централните булеварди, обеди­нени срещу т.нар. ислямисти от „Ислям­ска държава”.

Преди да ви разкажа какво пред­ставлява „Ислямска държава”, връщам малко лентата назад и ви разказвам как­во представлява враг номер едно, об­щественият враг номер едно в света Бен Ладен, Осама бен Ладен. Имаме кадри с негово изявление. Той е давал изявление, въпреки че е дълбоко скрит някъде. Ни­кой не знае къде е, обаче дава изявление по Си Ен Ен. Това, което гледате на екра­на, е интервю на същия Осама бен Ладен, злодей номер едно, пред Си Ен Ен. Значи американската телевизия Си Ен Ен, на­мира Бен Ладен, и прави интервю с него. Американските служби не могат да го на­мерят, Пентагонът не може да го намери. Цялата военна машина на САЩ, с военен бюджет над 500 милиарда долара, не може да намери този Осама бен Ладен. Си Ен Ен обаче веднага го идентифици­ра, звънка му по джиесема, казва „Осама, едно интервю”? ОК, казал Осама ведна­га. Заповядайте! В пещера номер осем, от левия вход, чакам ви. И ето ти интервю за Си Ен Ен.

Кой обаче е Осама бен Ладен? Осама е част от една фамилия на принцове. Сау­дитска фамилия. Неговият брат е бизнес парт­ньор с Джордж Буш-старши, в корпорацията „Карлайл груп”. Това е една огро­мна корпорация, която се занимава с всичко, но преди всичко е част от военнопромиш­ления комплекс. Много богата и много печеливша корпорация.

Сега, кажете ми как братът на Осама е бизнес партньор на бащата на президента, който обявява брата на своя семеен парт­ньор за злодей номер едно? Хайде, някой ще каже – различни братя са. Един път е поел Осама, друг е поел брат му. Да пред­положим, че е така. Да кажем, че Осама е поел пътя на тероризма, но какъв е той? Как е станал войн? Как е станал боец? С „Калашник” до себе си, както виждаме тук на това интервю, неизменно до него. Ка­къв е този Осама? Откъде е тръгнал? Как е израснал като такъв – муджахидин?

В началото на 80-те години САЩ и ЦРУ-службите започват да създават му­джахидини в Афганистан. Това са ради­кални ислямистки групировки, които да се бият срещу съветските войски.

И сега ще ви покажа една снимка, в която не друг, а Збигнев Бжежин­ски, известен като политолог, всъщност най-обикновено ченге, разговаря прия­телски с Осама бен Ладен, който е млад командир-муджахидин и това става в Аф­ганистан. Годината е 1981-ва.

Списание „Форин афеърс” от декем­ври 1999 г. пише: „В периода 1982 –1992 г. с активното съдействие на ЦРУ и раз­узнаването на Пакистан около 35 000 мюсюлмански радикали са били направ­лявани да участват във вътрешните поли­тически войни в Афганистан”. Вижте как деликатно се изразява „Форин афеърс”: Направлявани – това означава финанси­рани, снабдявани с оръжие, инструкти­рани, създават се убийци от тях. Обучени убийци. От кого? От американски ин­структури. Виждате, че външно-политиче­ското списание „Форин афеърс” казва, че ЦРУ създава такива мюсюлмани.

И още едно списание, „Уикенд сън­дей” от 16-ти август 1998-ма година. „Бен Ладен и афанските араби са преминали най-модерна подготовка, осигурена от ЦРУ”.

Това са цитати от много известни по света издания, които признават, че аме­риканските служби, ЦРУ е създало тези, които днес наричаме муджахидини. Тога­ва ги наричахме муджахидини, днес джи­хадисти, ислямисти, радикали и пр., и пр. Тоест всички тези, чиито действия сега потрисат света, всъщност са създадени с парите и инструктажа на ЦРУ.

След това какво стана с Бен Ладен? Спомняте ли си? Докладваха на светов­ните медии, че бил убит. Също не пока­заха изобщо нищо. Някой си там го бил застрелял и край. Темата Бен Ладен при­ключи. Кой знае къде си пуши чибука чо­векът, но така съобщиха американските съответно световните медии, към тях спа­дат и голяма част от българските. И край на Бен Ладен. Край на Бен Ладен, обаче не и край на ислямизма.

 

ОГЪНЯТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ В БЪЛГАРИЯ

Да, осъждаме тероризма, само че кой фи­нансира и кой създава този тероризъм – това са службите на САЩ и Израел на първо място. Техните сателити вече не ги броя, сред тях е, за съжаление и България.

И като казвам България – къде сме ние? Пред мен стои една информация, която казва, че ЦРУ действало и през България, за да снаб­дява с оръжия сирийско-иракските терористи. Тайни полети на ЦРУ в България – има едно та­кова изследване, в което се казва, че България съдейства на САЩ за доставки на оръжие за същите тези джихадисти в Сирия. Ако си спом­няте, ние цитирахме и сирийския посланик у нас, в София, който каза, че – да, България е център през който се зареждат и финансират терористите. Значи България също в лицето на своето правителство и служби е била съпри­частна към тероризма.

Тероризмът, за който говоря, е инструмент на САЩ за внасяне на хаос в цяла Европа. Раз­бира се, първият трън в очите на САЩ е Русия. В Украйна участваха големи групи подобни джихадисти – наемници, които се биеха и в Си­рия, и в Ирак. Същите те взеха участие във во­енните действия в кървавия преврат в Киев и след това в избиването на мирни жители в До­нецк, Луганск, Славянск, тези области, населе­ни с руско говорящо население. А самите укра­инци са снабдявани с оръжие и през България.

Сайтът Лайф нюз твърди, че САЩ доставя оръжия за 7,5 милиарда долара на Украйна през България. Посочена е и фирмата, през която се доставя това оръжие, показани са и договорите, цитира се и шефът на българската компания „Булкомерс“ Калоян Станиславов, който потвърдил.

Какво следва за България, след като тя вече е намесена в доставки на оръжия за горе­щи точки, и то съвсем близо до нашата роди­на – и Близкия изток, и Украйна? Те са в наше съседство и много бързо огънят оттам може да се пренесе на наша територия.

Извършители на убийствата като в Париж от „Ислямска държава”, безпрепятствено мо­гат да влизат в България. Срещу 1200 евро, всеки джихадист може да влезе необезпоко­яван и да се присъедини към огромната маса т.нар. бежанци, за които ние от АТАКА говорим много отдавна, че трябва да бъдат експулси­рани, т.е. изведени от страната, върнати оттам откъдето са дошли, до един, защото те всички са незаконни.

 

 

Коментар на Сидеров в предаването „Неделник“ по ТВ Алфа

Източник: http://www.vestnikataka.bg

Posted on 19.01.2015, in Анализи, Балканите, Международна политика and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: