РУСИЯ – ПОСЛЕДНИЯТ БАСТИОН НА ЧОВЕЧНОСТТА


Русия

Между Русия и Запада се води война. Война за и против човечността. Война за и против духовността и установените от векове във всички световни религии морални норми. Война за това какъв да бъде днешният човек: духовна, търсеща личност, ориентирана към благото на обществото или извратен прагматичен циник, за който не съществува нищо друго, освен собственото му его и неговото задоволяване на всяка цена.

Старият Запад с неговото разбиране за свобода, борба срещу тиранията и отстояване на доброто срещу злото отдавна не съществува. Неговите наследници отдавна се намират в доброволно робство на банките. С промити от телевизионната пропаганда мозъци те сляпо следват внушаваните им рекламни норми на поведение. Хранят се с генно-модифицирана храна, работят, пазаруват и отпочиват там и така, както нарежда Големият брат – безконтролната власт на световната банкова олигархия. BIG BROTHER is WATCHING YOUБезбройните камери и други невидими средства за контрол на Големия брат ежедневно констатират и най-малкото отклонение, така че то тутакси да бъде санкционирано от многобройните специални, полицейски, данъчни и други контролни органи. Историята е завършила своя ход. Свободата на волята е обявена за нещо извънредно опасно за днешното западно общество, защото не се нуждае от вишестояща санкция. Големият брат се стреми да узурпира всички форми на лична свобода, обвързвайки ги с държавна санкция. Борците за свобода, дръзнали да се противопоставят на Големия брат са обявени за опасни и зловещи антиобществени елементи. Днешни герои на Запада са спортистите, актьорите и мутрите. Религията е обявена за политически некоректна, защото разделя обществото по религиозен принцип и на вярващи и невярващи. Това са основните тезиси на неолиберализма, написани върху входа на огромния затвор, в който е превърнато съвременното западно общество.

В Русия и на Запад се приемат взаимоизключващи се закони. Русия забранява даже пропагандирането на хомосексуализма и поставя под съмнение западното ювенално правораздаване, позволяващо на държавата да изземва децата на родители, които не отговарят на обществени критерии, произволно тълкувани от бюрокрацията. В изказването си пред Всеруския конгрес на родителите, президентът Владимир Путин подчерта: „Следва да избягваме сляпото копиране на чуждия опит, в това число и поради спорността на тези модели за управление на обществените явления в определени сфери и страни, където масово се прилагат правилата на ювеналното правораздаване“.

За разлика от Путин, френския президент Франсоа Оланд внесе законопроект „Брак за всички”, който предлага легализацията на съжителството само между педерасти и лесбийки, като се разрешава на педерастите да осиновяват момченца, а на лесбийките момиченца. бисексуални, хомосексуални и транссексуални индивидиЗа да се приведе Гражданския кодекс на страната в съответствие с новия законопроект, се предлага от кодекса да бъдат премахнати думите „мъж” и „жена”, за да не се засягат правата на приравнените към тях бисексуални, хомосексуални и транссексуални индивиди. В мотивите на законопроекта е посочено, че по този начин той привежда брачните отношения в съответствие с „принципите на справедливостта и равенството” и като цяло допринася за „прогреса на обществото”. Зад законопроекта се крие стремежът да бъдат радикално променени възгледите към човешката природа, традиционния брак и семейство. Унищожаването на брака разкрива невъобразими перспективи пред извратената фантазия на бисексуалните, хомосексуални и транссексуални индивиди. Нормалното се превръща в несправедливо, а патологията се регламентира като прогрес и норма на поведение. От предприемчивият политикан Оланд не изостава и неговия английски колега – премиерът Дейвид Камерън, който подкрепи законопроект, подписан от самата английска кралица, разрешаващ църковно освещаване на браковете между британските педерасти и лесбийки. Депутати от германския парламент призовават към официално пропагандиране на хомосексуалността в училищата, с цел „понижаване на нивото на тестостерон, който създава заплаха за възраждане на нацизма“.

За правата на бисексуалните, хомосексуални и транссексуални индивиди отдавна са се погрижили в скандинавските страни. Така например във всички детски заведения на Норвегия е въведено „алтернативно” обучение, отразяващо свръх либералния подход на властите към удивителното сексуално разнообразие на норвежкото общество. Вместо изживелите времето си традиционни ”майка” и „татко”, „момче” и „момиче” са въведени гендерно неутрални понятия и персонажи. Хомосексуализмът се преподава като начин за придобиване на нов опит и знания. Изискването е „сексуалното разнообразие” да стане ясно за децата, за които да бъде нормално техните родители да са педерасти или лесбийки.

Комитетът за правата на жените в Европейския парламент е внесъл доклад, в който се предлага понятието „гендерни стереотипи”, производни от понятията „мъжки пол” и „женски пол” да бъдат заменени с „нова идентичност”. По този начин се планира да се заличи разликата между баща и майка, която е в основата на всяко нормално човешко семейство. Дебатите по подготовка на доклада бяха съпроводени със съждения за нивелиране на пола на хората и изчезване на неговата първична природна същност. „Политически некоректните“ стереотипи на работливия татко и грижовната майка ще трябва да бъдат безвъзвратно заличени от съкровищницата на европейската литература и култура и да престанат да бъдат пропагандирани от филмовия и телевизионен екран.

Разбирането, че Запада и Изтока принадлежат към различни хуманоидни раси се засилва и от  утвърдените в западното полукълбо норми на т.н. политкоректност, съгласно които мнозинството трябва да се приспособява към малцинството, а то към отделния гражданин, чиито права да паразитира за сметка на цялото общество се обявяват за ненакърними. В резултат на това обществото се разделя на работещо мнозинство и мързелуващо малцинство, отличаващо се от мнозинството по религиозен или етнически принцип. Показателен пример в това отношение е задълбочаващата се ислямизация на Европа. ислямизацията на Европа

Подложена на имигрантски, предимно ислямски натиск Европа поражда у тях илюзията за слободия в отношенията с държавата. Имигрантите набързо успешно се научават как да използват пролуките в днешните европейски институции на властта, за да отстояват правата си и започват да паразитират върху лесно достъпните социални блага. Под ръководството на фанатични религиозни имами те активно  пристъпват към агресивното налагане на правилата на шариата върху местната общественост. Като правило мюсюлманите живеят в доброволна изолация, в абсолютно затворени  за местната общественост гета и нямат никакво намерение да се интегрират в Европа. Неспособни за създаване на устойчива държавност в собствените страни и вкусили демокрацията и стандарта на Европа, те така и не са в състояние да надмогнат генетичната си омраза към неверниците, към които имат едно единствено послание – смърт.

След Втората световна война Големият брат обяви война на породилото Западното общество Християнство. Целта е да бъде заличен монотеизмът на Християнството, обявяващ човека за главно творение на Бога и негов наместник на земята, дарен със свещена и неприкосновена свобода на волята. Силата на Християнството е в това, че даже отричайки се от Бога, човек по всяко време може да се завърне към него чрез разкаянието. А това означава окончателно да се освободи от лепкавата паяжина на Големия брат. Преформатирането на християнския морал протича въз основа на приоритета на базовите инстинкти в съответствие с постановката на Зигмунд Фройд, съгласно която всеки човек в своя живот се ръководи само от два първични инстинкта – самосъхранение и размножение. Ежедневното тези инстинкти във формата на насилие, жестокост, порнография се пропагандират от амвоните на Големия брат – жълтата преса и литература, телевизията, киното, компютърните игри и рекламата. Основният прицел на това непрестанно промиване на мозъци е заличаването на остатъците от християнските ценности и морал, заложени в основата на могъществото на Запада и съвременната цивилизация. През 2011 г. администрациите на много училища в САЩ се въвежда забрана за употребата на думата „Бог” и „Всевишен”, които могат да накърнят правата на учениците, изповядващи други религии или на учениците атеисти. В някои от училищата под забрана попадна даже американската патриотична песен „Боже, пази Америка”. През 2012 г. Министерството на образованието на САЩ издаде нареждане от всички училищни текстове да се заличат думите и изразите, които биха накърнили религиозните чувствата на учениците от различни религиозни конфесии.

Засега Русия се противопоставя на заливащата я от Запад мръсна вълна на неолиберализма по инерция, следвайки своите инстинкти за самосъхранение и вековните традиции на руското общество. Но все повече руски интелектуалци и религиозни мислители бият камбаната, полагайки началото на нова идеология на съпротивата на пълзящия от Запада неолиберален кошмар. Постепенно в гънките на руското общество прозират наченките на философска и политическа обосновка защо Изтокът все още е дом на истински хора, а Западът предимно на тяхно подобие. Защо Изтокът трябва да подкрепя отчаяната съпротива на последните истински хора на Запада срещу властта на Големия брат – световната банкова олигархия.

Между Русия и Запада се води война. Война за и против човечността. Победата на човечността срещу световната алчност е възможна само ако войната се води от убедени и вярващи хора. Русия е последният бастион на човечността и Християнството в тази война.

Posted on 06.04.2013, in Международна политика and tagged , . Bookmark the permalink. 30 коментара.

 1. Анонимен

  Товарищ Пютин – ето самий великий ненадминатий верховний пичовский мегаултрасуперчеловек!

 2. Питащият

  Простотии и пълна бъркотия. Човещина без толерантност и защита на човешките права, без демокрация и плурализъм, без свобода на вероизповедание и съвест, свобода на словото и прозрачност просто няма, а всички тези достижения на Запада са дефицит на Изток.

  • Човечен

   А ти къде точно на запад видя да има такива „достижения“? Да не кажем, че „толерантност“ е най-циничната дума, защото защитава най-долната измет на обществото. Или пък „сводно вероизповедание“ което лансира проповядването на ислямизъм? Като научиш значението на думите и като видиш как точно се ползват от Големия брат, тогава пиши. Огледай се мен… и виж реално какво става около теб, спри си телевизора.

 3. Анонимен

  По-голяма глупост не бях чел от седмици. Не че имах нерви да изчета цялата тази помия.

 4. uchudeniat

  да бе ти Питащ не си ли случайно педераст /думата гей не използвам/ защитаващ „правата“ си? Отклоненията се лекуват а ако не могат се унищожават със спиране на размножаване на засегнатите индивиди! Малко жестоко звучи но правата на мнозинството са на първо място

 5. Vladislav

  Bog da blagoslovi Rusija!!

 6. Ариана

  Колко народи държат под окупация и до ден днешен руснаците? Ха ха ха…

 7. Анонимен

  В ЧЕЧНЯ държаха под окупация около 4.5 милиона етнически руснаци ,докато с съдействиет о на Елцин не се проведе геноцид и етическа чистка

 8. Великолепна статия с изключително точни наблюдения и анализ! Поздравления!

 9. всеки ден сме свидетели,на примерите описани в статията. сами виждате,че много слободия и демокрация не са на много хубаво.сами сте свидетели,как се опитват и на нас да влияят,по отношение на турско робство и ред други.на всички тези глупости,ние трябва да противостоим и да водим разумен живот.защо ни е да се срвняваме с запада? видяхме че нищо хубаво от там не произлиза.

 10. Анонимен

  Русия, като основен правоприемник на съвтксия съюз е страна, в която ценност е всичко друго, само не и човекът – така че заглавието на тая глупотевина е доста некоректно.

 11. Христолюб Православьiч

  Мдаа, самая человечная державочка в мире е Русия. Като си спомня само какво човеколюбие прояви Путкин при катастрофата на подводница Курск, направо ми иде да се просълзя от християнско благоговение. Или пък как бездарните им командоси трябваше да изтрепят половината заложници в училището в Беслан, за да обезвредят една шепа чеченлии – направо да се преклониш пред чистата славянска доброта и хуманност. Според мен, лозунг на руското човеколюбие е мисълта на товарищ Сталин – „Есть человек – есть проблемьi, нет человек – нет проблемьi!“.

 12. Шерлока Голмса

  Статията отразява квинтесенциалните вопли на хора, които искат да живеят в по ленински простичък и предсказуем свят, в който има бащица – Господ-Бог, Церковь-Матушка, Царь-Государь, Централен Комитет, Президент-Батюшка, които вземат решения и спускат „отгоре“ модели на това кое е правилно и кое – не. Този мисловен стил се проецира и върху визията на автора за Запада – там всички са с промити мозъци, облъчени до затъпяване от медийни манипулации и ядене на генно модифицирани отровни храни. Не знам кое кара създателят на това произведение да смята, че в Русия всички са едни чисти, извисени, човеколюбиви и набожни души? Може би там няма злоупотреба с медите в името на държавната пропаганда, няма задкулисни политически и икономически сделки в ущърб на обикновените хора, не се произвеждат ГМО? Колкото до хомосексуализма – всеизвестен факт е, че манастирите, без значение какви са – православни или католически, винаги са били средища на този вид сексуална ориентация. В текста личи опит да се дадат прости обяснения на доста сложни факти и процеси, по линията на разделението „ние, добрите правоверни – те, злите, грехопаднали, развратни еретици“. Досущ като ония симпатични чичковци, също от Изтока, дето носят чалми и бради без мустаци. Евтино и елементарно, Ватсон!

 13. Анонимен

  Според мен тук не става въпрос за „ленински простичък и предсказуем свят“. Мисля, че авторът на този анализ обективно е посочил отделните политики, които се водят Русия и Запада и ясно разграничава духовното и нравствено възпитание и развитие там. Също така Руската федерация, „като основен правоприемник на съветския съюз“ търпи динамична промяна в положителна посока. Аз оставам оптимист и смятам, че при сформирането на настоящите и бъдещи геополитически образования, Москва внимателно наблюдава и отсява добрите и лоши практики на ЕС. Например членството в БРИКС, както и новите бизнес отношения с бившите съветски републики и т.н..

  Защо Русия трябва да позволява да подкопават държавността й? На мен ми хареса статията!

  • Шерлока Голмса

   Какво духовно и нравствено възпитание има при тия примитивни и впиянчени мужици, тия Митя Карамазовци и Парфьон Рогожиновци, бе?! Цялата навирана в очите на околните православно-канонична набожност е толкова лицемерна, че чак да ти се додрайфа! Достоевски много точно е обрисувал руската простотия, разгръщаща се в контекста на една мърляво-нечистоплътна псевдо религиозност. Днешните руснаци не са мръднали от времето на писателя!

   • нямаш представа колко си навътре в собствената си необратима самозаблуда, клето зомби

 14. Шерлока Голмса

  Идеята за това, че има някакви външни сили, които оказват негативно въздействие върху нравствените основи на дадено общество е доста параноидна в същността си. Злите западняци ни „облъчват“ с тяхната прогнила содомо-гоморска култура и ако не противодействаме, ще ни превземат изотвътре като обсебващи демони, пред които сме безсилни. По сходен начин са гледали на „комунистическата опасност“ по времето на психопата Маккарти в Америка през 50-те години на миналия век. Не виждам как някой може да накара когото и да било да възприеме например тези т.нар. „нови възгледи за пола“, освен ако самият приемник в същността си не е твърде зависим от чуждите и влияния и е склонен да изменя гледната си точка, разбирания и ценности под външнен натиск. Оттам идват и опасенията на автора и вскички, които се „подписват“ под горния текст. Това да се държиш като удавник за сламка в своя възглед за света, и да гледаш всички останали възгледи като потенциално опасни е доста инфантилно ниво на мисловно функциониране, типично за обществата, които твърде дълго са били в хватката на тоталитарните системи. Толерирането на различията означава наличие на стабилна собствена идентичност. Православните, анти-западно настроени патриоти-панслависти не са слонни да толерират различията. Какъв следва да е изводът в този случай?

 15. Четвърти километър

  Когато мъж се обяви за Наполеон, го вкарват в лудницата за лечение. Когато мъж се обяви за жена, го защитават от притеснения!

 16. ctatiata e abcolutno realicti4na.triabva da ci abcolutno primitiven,sa da ne vijda6 raslojenieto na evropeickata zivilisazia,pod palkata na amerikanckite isrodeni uj 4ove6ki ca6tectva.Rucia6te bade miactoto na novata duhovna zivilizazia,6tete ili ne 6tete

  • Чукча Иванич

   Като си такъв радетел на славянското духовно бъдеще под водачеството на Республика Мужикия, поне се научи да пишеш на кирилица!

 17. balgarite c pari i c goli glavi poddarjat catanata,te nikoga ne 6te rasberat kakvo ctava v cveta.gorkite neveji

 18. Анонимен

  Господи, спаси и съхрахи Росия, и нека да помогне на целия свят!!! Божият Дух, Божият Мир и Божието Благословение да залеят цялата Земя!

 19. Анонимен

  По принцип избягвам да правя коментари,но тук прочето много неподготвени по темата коментари. Хора,ДЕМОКРАЦИЯТА е ред,законност,справедливост,плурализъм на мненията на всеки.Сегашното положение на промиване на мозъци е за почнало още през1947 г със създаването на ЦРУ. Имаме уникалния шанс да четем всичко,затовасе подгответе добре когато правите коментари.А иначе всеки има право на глас.

 20. Статията е абсолютно точна и вярна. Виждам, че юдео-масонските слуги многословно са се изказали и в този форум – да, те владеят перото, защото сатанинската им сила е в това, така както една капчица катран може да омърси цал варел бистра вода.

 21. da zivee rysiq u bog da q pazi za da izbue gresnicute.

 22. Theodorus

  Линиите, очертани в това писание, с всеки изминал ден от съвремието ни стават все по-отчетливи.

 23. нормален човек

  Демокрацията е за хора, които са достигнали до нужното духовно ниво за да я използват за съзидателни цели, а не за защита на педерастията, секса с животни и малолетни и Бог знае какви други извращения! Четейки новини и гледайки телевизия си мисля, колко хубаво би било ако Сталин беше жив, както и Хитлер!!!

 24. „Старый Запад с его пониманием свободы против тирании и защищать добро от зла, больше не существует. Его преемники уже давно находится в добровольном рабстве у банков.“

  последние финансовые санкции Вашингтона и Киева против дествительно мирной оппозиции нацисткой хунте (с помощью булыжников, дубинок, горящих „коктейлей молотова“ ; оружия и снаряжения, украденного во Львове из воинских частей ) совершившей переворот в Киеве, банковские санкции против народов Крыма, надеюсь подорвут доверие к банковским системам ФРС, МВФ, ВТО, к электронным деньгам и банковским карточкам.

  аналитики США наконец то поняли что “ Запад не может иметь с русскими дело как с „нормальным режимом, который можно мотивировать кнутом и пряником“
  и Россия не единственный бастион:
  вот интервью с Сербскими добровольцами в Крыму:
  – Как вы относитесь к тому, что произошло на майдане? – спросил я.
  В голосе командира сербских добровольцев послышался гнев.
  – Евросоюз, НАТО – это зло, – американское слово «evil» (зло) он произнес чуть ли не по буквам. – Они хотят войны – всегда хотят. Чтобы иметь больше территорий под своим контролем. На майдане случилось то же, что в Югославии 20 лет назад. В Боснии и Герцеговине они убивали мусульман. Но говорили, что это делают сербы, а потом бомбили нас. То же самое было в Косово. Теперь на Украине. Они развязывают войны, сталкивают братские народы, убивают, сваливая вину на других… И всегда льется не их кровь, а чья-то чужая… Здесь такого допустить нельзя. Никто не хочет войны – ни русские, ни татары, ни украинцы. Наши друзья из самообороны для того и строят блокпосты, чтобы никто не мог провезти оружие и развязать бойню. У нас есть опыт устройства таких дорожных баррикад, и мы можем рассказать, как правильно все организовать, как действовать в опасных ситуациях.
  – А как к этому шагу относятся дома?
  – Кто-то в правительстве говорит, что нас нужно по возвращении посадить в тюрьму, – пожал плечами Братислав. – Они считают, что мы сделали Сербии плохо. Представляете, как на них Евросоюз надавил! Мы этих угроз не боимся и останемся здесь столько, сколько потребуется. А обычные люди нас поддерживают. Жены, как жены спартанцев, сказали: «Со щитом или на щите»….

  завещание Императора Александра III сыну Николаю II http://www.youtube.com/watch?v=JJlhM8vrs88

  „Новый мировой порядок – это ликвидация семьи, нации и религии“+ полный контроль банков над любыми действиями и убеждениями каждого гражданина.

 25. Оставете всички политически заяждания.
  Когато става дума за семейството
  и за децата ни – не можем да отстъпваме и педя.
  Но не се чудя на многото глупотевини, написани по-горе – никой не мисли за тях, за децата!
  Оплюват Русия, само с политически аргументи, но
  нито един не споменава
  КЪДЕ ИМА РАЗПРОСТРАНЕНА ПЕДОФИЛИЯ?

  Никой не обяснява, откъде ще се взимат тези деца, които да осиновяват „еднополовите семейства“ в свръхдемократичните държави?
  Ясно е, че двамата мъже или двете жени няма да си ги родят!
  Кои ще са тези робини, които ще раждат, а ще им взимат децата?

 26. Много вярно това е самата истина.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: