МЯСТОТО НА АМЕРИКАНСКАТА ПРО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РАЗОРЪЖАВАНЕ


MDA_Missile_Defense

Армията е въоръженият юмрук на всяка държава. Начинът на нейната организация по недвусмислен начин разкрива намеренията и плановете на политическото ръководство на държавата. Можем да обособим три основни типа на военна организация на една държава:

  • Агресивен, чието единствено предназначение е да налага волята на управляващата класа на една държава на всяка друга държава чрез заплаха за нападение или пряка инвазия;
  • Отбранителен, чието предназначение е армията с факта на самото  си съществуване да въздейства възпиращо на намеренията за външна агресия и  да бъде в състояние реално да се противопостави на всяка пряка инвазия;
  • Комбиниран, чието предназначение е да налага волята на управляващата класа на държави по-слаби във военно отношение и да се противопоставя на външна агресия на по-силни във военно отношение държави.

Типичен пример за агресивна военна организация е армията на САЩ. Цялата й организация, въоръжение, месторазположение по целия свят, методика на обучение и критерии за кадрови подбор са безспорно свидетелство за агресивното й предназначение – да налага волята на Вашингтон във всяка точка на света. Съединените щати са единствената страна в света, срещу която не съществува никаква реална външна заплаха. Сигурността на САЩ може да бъде застрашена в един единствен случай –  ако американската политическа върхушка дръзне да нападне държава, притежаваща ракетно-ядрено оръжие. 

В наше време клубът от държави, притежаващи ядрено оръжие не е голям. Той включва: Русия, Китай, Англия, Франция, Индия, Пакистан и Израел. Към ядрения клуб по всяка вероятност наскоро ще се присъедини Северна Корея, а вероятно и Иран. Държави притежаващи реален суверенитет, които имат ядрено оръжие и не са допуснали изграждането на американски военни бази на своя територия са само Русия, Китай и Индия. Единствената от тях, която в наше време може да нанесе унищожителен удар срещу САЩ … е Русия. В сравнително скоро време такъв военен потенциал ще придобие и армията на Китай.

Характерен комбиниран тип военна организация имат притежаващите ядрено оръжие армии на Франция, Англия, Израел и Китай. Изградени първоначално единствено с цел предотвратяване на външна агресия на по-силни във военно отношение държави, впоследствие те еволюират в армии, използвани за налагане на волята на политическата им върхушка. В качеството си на лоялни съюзници на САЩ, страните членки на НАТО Англия и Франция са поставили изцяло армиите си в услуга на американската военна машина и са участвали в почти всички агресивни военни авантюри на САЩ. Подобно поведение има и армията на Израел, която съгласувано със САЩ няколко пъти е провеждала агресивни военни операции срещу суверени държави. В агресивни военни операции срещу съседните страни е участвала и армията на Китай.

Руската и индийска армии са типичен пример за чисто отбранителна военна организация. Техният ракетно-ядрен потенциал е ефективно средство за възпиране на външна агресия. Подложена многократно в миналото на мащабна външна агресия от Запада и обявена за „враг номер едно“ от САЩ – най-могъщата във военно отношение страна в света – Русия е принудена да изгражда своята военна организация в съответствие с принципа за неизбежната отбрана. Нейният ракетно-ядрен потенциал представлява мощно „оръжие на възмездието„.

Свикнали да присвояват чуждото САЩ са наясно, че за да могат веднага да го експлоатират, те не би трябвало да използват ядрено оръжие, което за стотици години би превърнало победената страна в безжизнена пустиня. Поради тази причина новата концепция за национална сигурност на САЩ окончателно се преориентира – от преимущественото използване на ядреното оръжие, … към акцент върху нанасяне на унищожителен удар с помощта на носители с мощен неядрен заряд, отличаващи се с изключителна точност на попадението. Съвсем официално това е залегнало в приетата през 2007 г. от Конгреса на САЩ концепция “Бърз глобален удар – Prompt Global Strike”, съгласно която армията на САЩ трябва да бъде в състояние в рамките на няколко часа, без употребата на ядрено оръжие, с високотехнологично въоръжение от ново поколение, с голям радиус на действие да нанесе бърз унищожителен удар върху всяка страна на света, като по този начин принуди нейното ръководство да капитулира пред волята на Вашингтон. Последното доказателство за изключително агресивния характер на военната организация на САЩ проличава от приетата през 2010 г. Стратегия за национална сигурност, съгласно която САЩ трябва да се стремят да съхранят военното си превъзходство над останалите държави, тъй като това е факторът, на който до голяма степен Америка дължи позицията си на “световен лидер”.

Няма друго обяснение, освен априорно оправдаване на агресивната политика на САЩ обстоятелството, че сред основните заплахи за сигурността в Стратегия за национална сигурност за сетен път е посочено и нарушаването на демократичните принципи зад граница! И това не е случайно. Замаяни от своето световно могъщество, политическия елит на САЩ и неговите кукловоди от Федералната резервна система – (ФРС), вече няколко десетилетия безнаказано упражняват политика на силата, водена под лозунга за демократизация и налагане правата на човека. Общоизвестно е че, според вижданията на американската управляваща върхушка, демократическите принципи се спазват само в САЩ и страните от НАТО!!! В целия останал свят те се нарушават и следователно според горепосочената концепция засягат националната сигурност на САЩ! Всеки, който нарушава сигурността на САЩ може да очаква да бъде обект на демократизаторската агресия на американската военна машина. Виетнам, Ирак, Сомалия, Панама, Югославия, Афганистан, Хаити и Либия бележат кървавите следи на американската военна машина.

С безспорно предимство, разбира се, се ползват онези страни, които са богати на човешки и природни ресурси и най-вече на енергоносители. Най-богатата на природни ресурси и априори „недемократична“ страна е Русия. Русия е въжделена плячка за Запада и управляващата върхушка на САЩ от векове.  Първите опити на САЩ датират още от гражданската война в Русия в началото на миналия век, белязани със зверствата извършени от войниците на американския експедиционен корпус. Мечтата да сложи ръка върху националните богатства на Русия и днес не дава мира на американската политическа върхушка и нейните кукловоди от ФРС, официално обявили Русия за „враг номер едно“.

Единствената пречка за въжделеното „демократизаторското” плячкосване на природните ресурси на Русия от САЩ и Запада е нейният могъщ ракетно-ядрен потенциал, известен като „оръжие на възмездието„. Единственият начин той да бъде неутрализиран е изграждането на ефективна противоракетна отбрана – ПРО. Това е единствената причина САЩ да инвестират и последните си долари от изтънелия бюджет на Пентагона, в разгръщането на система за глобална ПРО край границите на Русия. Под защитата на своя ракетно-ядрен потенциал, САЩ планират да нанесат унищожителен удар с високоточни неядрени оръжия върху руските центрове за политическо и военно ръководство на страната, основни обекти на армията, възлови средища на военно-промишления комплекс, енергетиката и транспорта. На втория етап глобална американска ПРО ефективно неутрализира опитите на руската армия да използва срещу САЩ своето оръжие на възмездието, което в крайна сметка принуждава ръководството на Русия безусловно да капитулира пред САЩ. Можем да направим извода, че основното предназначение на американската ПРО е възможността за безнаказана агресия срещу Русия. Под чадъра на своята ПРО, алчните за чуждото американски лешояди планират да предотвратят нанасянето унищожителен удар срещу САЩ от руското ядрено оръжие на възмездието.

Вече много години руското ядрено оръжие на възмездието ефективно възпира агресивните намерения на САЩ и Запада, принуждавайки ги към мир – без военни действия. Следователно, военната организация на Русия е в състояние да реализира своята чисто отбранителна функция само въз основа на приоритета на своя ракетно-ядрен потенциал. На глобално ниво в условията на разгънатата край руските граници американска ПРО, това означава да притежава гарантираната способност да нанесе  такъв удар върху територията на САЩ, който би нанесъл неприемливи за американската политическа върхушка и нейните кукловоди от ФРС щети, въпреки пораженията от първия удар и допълнителния неутрализиращ потенциал на американската ПРО. На регионално ниво, това означава ефективна възможност да се предотврати или предизвика бързо прекратяване на регионална агресия чрез демонстративни ядрени удари по военната групировка, предприела тази агресия. Като цяло, това налага поддържането на толкова голям брой балистични ядрени ракети, така че даже една част от тях да бъдат унищожени от първия бърз глобален американски удар с високоточни ракети, а друга част – неутрализирани от глобалната американска ПРО, да останат достатъчен брой балистични ядрени ракети, които преодолявайки американската ПРО, да нанесат неприемливи щети на САЩ. Неприемливи означава само едно – пряка заплаха за живота и здравето на семействата на американска политическа върхушка и нейните кукловоди от ФРС. Така се осигурява прословутия психологически ефект на „the balance of terror“, благодарение на който досега алчната световна плутокрация не е дръзвала да разпали трета световна война.

Гореизложеното обяснява, защо политиката на Вашингтон през последните години неуморно се стреми към реализация на американската идея за пълно ядрено разоръжаване, (четй – към намаляване на броя на руските балистични ядрени ракети). Тази идея намери израз в прословутия план Global Zero, предприет по инициатива на САЩ, чийто пропаганден патос е насочен към пълно ядрено разоръжаване. За тази цел са привлечени, тоест купени авторитетни световни учени и общественици, които неуморно проповядват колко хуманен е плана, как неговото въплъщаване в живота ще спаси света от ужасите на ядрения апокалипсис. Разбира се по никакъв начин не се обяснява, че спасеният по този начин от ядрен апокалипсис свят автоматично, още на другия ден ще се превърне в колония на САЩ. Автоматично, защото няма страна, чиито конвенционални въоръжени сили биха могли да се противопоставят на монопола на Бързия глобален удар на американската военна машина.

Последната инициатива на САЩ в подкрепа на Global Zero е демонстративната им готовност едностранно да пристъпят към по-нататъшно намаляване на своя стратегически ядрен потенциал. Колко трогателно и благородно! Обяснението е, че по-голямата част от него действително е много остаряла. Неговото реновиране в условията на значителни бюджетни ограничения е невъзможно, поради изключително големите разходи. Същевременно американският ядрен потенциал многократно надхвърля този минимум, който е необходим, за да играе възпираща роля по отношение на другите ядрени държави. При това, съгласно концепцията за  Бързия глобален удар, САЩ изобщо не възнамеряват да го използват, за да могат веднага да пристъпят към пълноценното ограбване на победената страна. Години наред САЩ използваха своя тактически ядрен потенциал в регионални конфликти само като хипотетична заплаха за страната, подложена на американска агресия. Днес неговото място в рамките на концепцията за  Бърз глобален удар ще заемат високоточните ракети с мощен конвенционален заряд.

Значението на ядреното оръжие за националната сигурност на САЩ все повече намалява. Можем да обобщим, че колкото повече една ядрена държава с мощни въоръжени сили се бори за ядрено разоръжаване, толкова по-агресивна на практика е нейната външна политика. Така САЩ на практика демаскират своята агресивна същност. Според  самия патриарх на имперската политика на САЩ Збигнев Бжезински „Планът за унищожаване на ядрено оръжие е план за създаване на свят, в който САЩ ще могат безопасно да водят конвенционална война“. Ясно и точно.

Posted on 06.04.2013, in Въоръжени сили and tagged , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: