Подводници от пето поколение – какво можем да очакваме от тях?


Дизел-електрическата подводница пр. 677 "Лада"

Дизел-електрическата подводница пр. 677 „Лада“

През тези седмица – на 18 март, РИА Новости, позовавайки се на генералния директор на ЦКБ «Рубин» Игор Вилнит съобщи, че «Рубин» е започнал да разработва подводници от пето поколение, както атомни, така и с конвенционален двигател. Според думите на Вилнит, създаването на облика на новите подводници се извършва, като се вземат предвид предложенията и бележките, постъпващи при тях в хода на експлоатацията на корабите от предишните поколения и главните подводници от новите проекти. По-рано главнокомандващият на ВМФ на Русия Виктор Чирков обяви, че серийното производство на подводниците от пето поколение ще започне в Русия след 2030 година.

В момента основата на руския подводен флот включва подводници от трето поколение. Първата подводница, отнасяща се към четвърто поколение – стратегическата АП «Юрий Долгорукий», проект 955 «Борей» – беше приета в състава на флота през януари 2013 година. Общо руският флот ще получи 8 такива подводници – 3 по проект 955 «Борей» и 5 по проект 955А «Борей-А». Те всички трябва да заменят в състава на флот атомните подводници (АП) още от 3-о поколение по проект 667БДРМ «Делфин», които в момента представляват основата на ядрените подводни сили за възпиране на Русия.

Към АП от четвърто поколение се отнасят, също така, и подводниците по проекта 885 «Ясен». В момента главната подводница от този проект преминава изпитания и може да бъде приета в състава на руския флот още през тази година. Общо към 2021 година ВМФ на Русия разчита да получи 7 АП «Ясен». От конвенционалните подводници към четвърто поколение се отнасят също и дизел-електрическите подводници от проект 677 «Лада». Главната подводница от този проект, носеща името «Санкт Петербург», от май 2010 година преминава експериментална експлоатация във флота.

По-рано представител на Главния Щаб на флота беше заявил, че подводниците от пето поколение, чиято разработка е била заложена в Държавната оръжейна програма (ДОП) на Русия до 2020 година, ще бъдат унифицирани, за да могат да използват както балистични, така и крилати ракети. При това се предвижда тези подводници да се отличават с по-голяма автоматизация на системата за управление, по-ниско ниво на шума, оръжие с по-голяма далекобойност и безопасен реактор. На първо място става дума за нови торпеда и крилати ракети с голям радиус на действие.

Началникът на конструкторското бюро «Рубин» подчерта, че жизненият цикъл на съвременните подводници е от порядъка на 50 години, считано от започването на изследователското проектиране – до момента на утилизацията на подводницата. Поради тази причина няма нищо странно в това, че проектните дейности по новите подводници са започнали още сега. Конструкторската работа винаги е била извършвана по този принцип. След завършването на конструкторските дейности по едно поколение подводници, конструкторите са започнали нов етап. Това е нормален работен процес, който просто не може да стои на едно място.

Относно петото поколение ударни АП съществуват две противоположни концепции относно пътищата за тяхното вероятно развитие: еволюционна и революционна. Първата от тях е най-вероятната и предвижда постепенно усъвършенстване на съществуващите технически решения, които са присъщи на съвременните подводници. При това част от съществуващите решения вече се намират на границата на своето развитие, а много високата цена на днешните подводници принуждава конструкторите да правят всичко възможно, за да понижат тяхната крайна стойност и да намалят техните габарити.

Подводници от пето поколение - какво можем да очакваме от тях?

Стратегическата АП проект 955 „Борей“

 Основен метод за намаляване на цената е повишаването на гъвкавостта на използване на подводниците от пето поколение. За практическото реализиране на това се планира те да бъдат оборудвани с позволяващо смяна модулно въоръжение, а също така и с необитаеми подводни апарати (НПА) и даже безпилотни летателни апарати (БЛА). За оптималното разполагане в подводницата на този товар се предвижда да се намали дължината на корпуса на подводницата, като същевременно се увеличи неговия диаметър. При това е възможно завръщане към двукорпусната архитектура, но това решение не е в унисон с изискванията за снижаване на цената на конструкцията.

Сега във всички страни, които имат собствени програми за производство на АП, се търсят: нови видове двигатели, алтернативни обтекатели на основния корпус, способи за използване на оръжията, целеуказване и методи за обмен на информация на основата на нови физически принципи. При това, във всеки случай автоматизацията на подводниците от това поколение ще бъде съществено увеличена, а способите за тяхното бойно използване ще бъдат обвързани с концепцията за «мрежово-центричната война», при която на противника ще му се наложи да влиза в бой не с отделни бойни единици, а с единна, монолитна система, която ще включва в своя състав: надводни, подводни, въздушни, сухопътни и космически средства. Всички подводници на бъдещето ще бъдат пригодени да функционират в тази «мрежа».

Използването на концепцията за «мрежово-центрична война», а също и мнението на редица тесни специалисти за това, че еволюционният път за развитие на подводния флот води в задънена улица, доведе до появата на «революционния път» за развитие. Тази концепция се базира на отказ от «изживелите себе си» големи атомни подводници и концентрирането към производството на неголеми  подводници с водоизместване до 1500 тона, притежаващи вспомогателна ядрена силова установка. Предполага се, че всяка от тези мини-подводници самостоятелно няма да може да решава сложни задачи. Те ще бъдат ограничени по своята автономност, по далечината за използване на оръжията, целеуказването и мореходността, но една развърната групировка от такива подводници ще превишава по ефективност всеки съвременен подводен крейсер. А загубата на част от тази група няма да постави под заплаха изпълнението на основната бойна задача. 3

 Многоцелевата АП пр. 885 „Ясен“

 Както и да е, (въпреки цялата си логика), тази концепция за сега изглежда прекалено футуристична за повечето от представителите на ВМС, както на САЩ, така и на Русия, поради техния консерватизъм. Вероятно тази идея може  да бъде реализирана в рамките на шестото поколение подводници, но в следващите 10-15 години развитието на флота ще се извършва по еволюционния път на развитие без каквито и да било неочаквани «скокове».

Сега за главни създатели на подводници в страната се считат КБ «Рубин» и «Малахит». Конструкторите и от двете конструкторски бюра са на общо мнение, че бъдещите подводници окончателно ще преминат към архитектура с корпус и половина или един корпус, с осигуряване на запас от плаваемост (обтекаемост) на ниво 15%. Като основен конструктивен материал, (както и преди) ще се използва нискомагнитна стомана, но едновременно с това значително ще се увеличи дялът на използваните композитни материали, както за вътрешно, така и за външно използване. Едновременно с това се търсят решения, позволяващи отказ от традиционното заграждение на прибираемите устройства в полза на алтернативни конструктивни решения, например, прибираем ходови мостик, прибиращ се в настройката и др. При това към този момент не съществуват особени предпоставки и необходимост за увеличаване на скоростта, автономността или дълбочината на потапяне на подводниците. Обаче намаляването на водоизместването може да доведе до намаляване на екипажа на подводниците и широка автоматизация на бордовите средства, и оборудване.

При подводниците от пето поколение се очаква окончателно преминаване към водометни двигатели, вероятно даже с извънбордно разположение на гребния електродвигател в ролята на основен двигателен комплекс на подводницата, с окончателно премахване от сцената на класическите гребни винтове. Ако говорим за ракетното въоръжение на тези подводници, то най-вероятно ще притежава хиперзвукови скорости на полета. При това, развитието на подводниците ще се осъществява в посоката на подобряване на алгоритмите за бойно използване и на бордовата електроника. 

 Подводници от пето поколение - какво можем да очакваме от тях?

Дизел-електрическата подводница пр. 636.3 „Варшавянка“

 С появата на дизел-електрическите подводници от проекта 677 «Лада» на първия хидроакустичен комплекс с квазиконформна носова антена с голяма площ «Лира», във флота се появи тенденция към оборудване с подобни антени и атомните подводници в допълнение към бордовите антени, чиито размери също се увеличават. Тези мероприятия позволиха да съществено да се увеличи апертурата на антенните устройства. За сметка на отказа от много големите и тежки сферични антени на хидро-акустичните комплекси (ХАК) с баластни системи, здрави капсули и масивни крепежни елементи, могат да се освободят значителни обеми, разположени в носовата част на подводниците. От една страна това води до намаляване на габаритите на корпуса на подводницата, до упростяване на конструкцията и намаляване на цената на целия ХАК, а от друга страна позволява на инженерите да се върнат към носовото разположение на торпедните апарати, което е по-изгодно от техническа и тактическа гледна точка.

Що се отнася за подводното въоръжение, то сред специалистите има различни мнения по този въпрос. В настоящия момент се счита, че калибърът от 533 мм за ракето-торпедата и торпедата вече не осигурява реализацията на достатъчно високи транспортни характеристики на боеприпасите (скорост и далечина на хода), и поради това е необходимо завръщане към по-големия калибър – 650 мм с възможност за разполагане в тези торпеда на по-мощна бойна част и съвършена система за самонасочване. Обаче успоредно с това торпедата с калибър 650-мм притежават голяма маса (около 5 тона в сравнение с 2 тона при 533-мм торпеда) и дължина (около 11 метра). А това от своя страна води до усложняване и увеличаване на торпедните отсеци, устройствата за товарене и зареждане на торпедата, което намалява бойния запас на подводницата. Наред с това съществува мнение за това, че за перспективните подводници има смисъл да се увеличи броя на торпедните апарати за извършване на масирани залпове по многобройни, в това число и различни цели, с използването на различни оръжейни системи.

 

Автор Сергей Юферев

Posted on 25.03.2013, in Въоръжени сили and tagged , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: