Уроците на Либия и „спецназът” на Русия


Уроците на Либия и „спецназът” на РусияЛибийската Джамахирия превзета от спецназа на НАТО

  Уроците на Либия

На нас ни е нужен „спецназ”!

 Войната днес – това е работа за добре обучени войски със специално назначение

Специфичните военни задачи най-добре се решават от специално подготвени подразделения, т.е. от войски със специално назначение. В съвременната война почти всички задачи са специфични, затова и трябва да се решават от „спецназа”…!

 Какво е това спецназ?

Това са специално създадени, обучени и оборудвани формирования на сухопътните войски, военновъздушните сили и военноморския флот, предназначени за решаване на специфични задачи в интерес на постигане на военни, политически, икономически и психологични цели, както в мирно, така и във военно време. Тези формирования се намират в постоянна готовност за незабавно използване и могат да изпълняват поставените задачи – както в съвместни операции, така и самостоятелно.

Спецназът това е обобщаващо наименование. В страните от Североатлантическия алианс е прието наименованието «Сили за специални операции» (ССО, Special Forces). В СССР, а впоследствие и в Русия това е «разузнаване със специално назначение», в ежедневието «спецназ». Историята на развитието и изпълняваните задачи са съзвучни и в същото време диаметрално противоположни.

ССО са представени практически във всички въоръжени структури на развитите държави. По неписано определение, първенството в създаването, нивото на подготовка, а също  в броя успешно проведени операции принадлежи на Великобритания. Частите със специално назначение на сухопътните войски на Великобритания са обединени в службата SAS (Special Air Sevice) и се възглавяват от генерал, който едновременно е член на комитета по разузнаването и сигурността на страната. Щабът на службата се намира в Челси (предградие на Лондон). В службата са обединени: групата със специално назначение и батальонът на армейската авиация на сухопътните войски. В оперативно подчинение на нейния началник се намира ескадрила от самолети и хеликоптери със специално назначение на военновъздушните сили. Решението за използване на силите взема премиер-министърът на страната, с последващ доклад до парламента. За ръководещия състав на въоръжените сили на страната ежегодно се провеждат двуседмични военни учения по планиране и прилагане на ССО.

Най-многобройни и често използвани са ССО на САЩ. Основата на ССО е обединеното командване на специалните операции. Неговият щаб е разположен в авиобазата на ВВС Мак-Дил (щат Флорида). Командването на съвместните специални операции няма постоянен състав. Основното негово предназначение е разработването на оптимални варианти за комплексно използване на тези сили в хода на решаването внезапно възникващи задачи. Всички формирования за специални операции, постоянно дислоциращи се на чужди територии, се намират в подчинение на главнокомандващите на въоръжените сили на САЩ в съответните стратегически зони. Главнокомандващият на обединеното командване на специалните операции (генерал или адмирал) се назначава от президента САЩ с одобрението на сената.

Традиционно ССО включват части и подразделения на сухопътните войски, сили на флота и авиацията. ССО на сухопътните войски включват формирования от регулярните войски, резерва на армията и сухопътните войски на националната гвардия… ССО се използват по решение на президента на САЩ, с последващ доклад до Конгреса.

В последно време все по-често постъпват сведения за създаване на части и подразделения на ССО в  армията на Китай. Точни данни относно състава, числеността и нивото на оборудване и подготовка няма. Но има някои факти, че считано от 90-те години от миналото столетие, в хода на ученията все по-често в качеството на групи със специално назначение се привличат някои разузнавателни подразделения. Може да се предположи, че  понастоящем сухопътните войски на Народноосвободителната армия на Китай разполагат  с 7 групи за специални операции. Всяко подразделение се дислоцира в един от 7-те военни района и се намира под пряко подчинение на началник щаба на района.

По този начин, правейки малък екскурс и анализ на наличието и състоянието на ССО в основните развити държави, стигаме до извода, че частите и подразделенията на ССО са високоефективен инструмент за решаване на политически и военни задачи. Тяхното наличие предопределя съвременността на военните възгледи на ръководствата на тези страни.

А как е у нас, в Русия?

Руският спецназ не бива да се разглежда откъснато от спецназа на СССР. Доблестта и достойнството, положителните характеристики и недостатъци – всичко това са родни черти на онзи спецназ, който се създава и развива в условията на СССР.

Подразделенията на спецназа на Главното Разузнавателно Управление на Генералния щаб на СССР (ГРУ на ГЩ) официално са създадени през 1951 година. Изначално тяхна основна задача е била откриване на мобилни средства за ядрено нападение с оперативно-тактическо и тактическо назначение на противника, проследяване на тяхното преместване и предаване на данни «в Центъра», за да може в случай на необходимост да се нанесе предупредителен удар. Впоследствие задачите са конкретизират: водене на оперативно разузнаване в тила на противника; организиране на партизанско и националноосвободително движение;

специална задача – реализиране на данни, получени с други разузнавателни средства.

Създаването и развитието на армейския спецназ на Въоръжените Сили на СССР, а след това и на Русия може да се раздели на няколко етапа.

Първи етап (1950-1960 години) – създаване на отделни роти, отделни батальони.

През 1950 година с цел подготовка на кадри за действия в тила на противника във военно време, началникът на ГРУ и началникът на ГЩ излизат с молба до Министъра на отбраната на СССР за създаване на подразделения със специално назначение в структурата на Въоръжените сили на СССР. На 24 октомври 1950 година Министърът на отбраната на СССР Маршалът на Съветския Съюз Александър Василевски издава директива за формиране до 1 май 1951 година към общовойсковите и механизираните армии, а също към някои военни окръзи (нямащи армейски обединения), под ръководството на ГРУ на ГЩ на 46 роти със специално назначение с щатна численост от по 120 човека. Тази дата и се счита за рожден ден на Съветския спецназ.

Разузнавачите са готвени за действия в състава на разузнавателно –диверсионни групи от по 8-10 човека. Всяка рота се състои от 2 линейни взвода, взвод за радиовръзка и учебен взвод. На 29 август 1957 година са формирани 5 отделни батальона със специално назначение. Батальоните са сформирани на базата на ротите . Подбирани са най-добрите наборници, физически здрави, годни за служба във въздушнодесантните войски и имащи средно образование.

Втори етап (1961-1979 година) – създаване на бригади и учебни заведения.

На 5 февруари 1962 година ГЩ издава директива, която задължава командващите на войските на военните окръзи, за разгръщане на партизанско движение във военно време, да се подберат 1700 военнослужещи от запаса, да ги обединят в бригада и да проведат с тях в течение на един месец военни учения. След завършване на ученията са им присвоени специални военноотчетни специалности, забранява се те да бъдат привличани на работа за нуждите на народното стопанство. През март същата година ГЩ разработва проект за щатове на бригадите на спецназа. Към края на 1962 година в Белоруския, Далекоизточния, Закавказкия, Киевския, Ленинградския, Московския, Одеския, Прибалтийския, Прикарпатския и Туркестанския военен окръзи са сформирани бригади на спецназа.

През август 1977 година за подготовка на офицери за спецназа във Военната академия „М.В. Фрунзе” в състава на разузнавателния факултет била създадена специална учебна група.

През 1968 година отново се появява идеята за създаване на учебно заведение, което да подготвя офицери-разузнавачи за спецназа. Най-удобното място за това е Рязанското въздушно-десантно училище. Така се появява знаменитата 9-та курсантска рота. Програмата за обучение на курсантите коренно се различава от програмата на десантниците. В програмата влиза изучаване на чужди езици. През 1981 година на базата на взводовете на 9-та рота са сформирани 13-та и 14-та роти, които в началото на 1982 година са били… Затова през 1994 година в състава на Новосибирското общовойсково училище е създаден курсантски батальон за подготовка на офицери -спецназовци. От 1998 година на базата на Общовойсковата академия на ВС на РФ (бившата Военна академия „ М.В. Фрунзе”) се подготвят групи със специално назначение по нови програми.

Трети етап (1979-1989 години) – Афганистан.

Уверено може да се каже, че Афганистан стана звездният час в историята на спецназа. Такива операции, като: щурма на двореца Тадж-Бек (двореца на Амин), превземането на прохода Пандшер през 1982 година, станаха класика за подготовката на спецназа в бъдеще. От първите дни на бойните действия в Афганистан започва да действа 154-и отделен  отряд със специално назначение (154 оо СпН), по абревиатура 1-ви мотострелкови батальон. Малко по-късно, през септември 1981 година, към него се присъединил 177-и отделен  отряд със специално назначение (177 оо СпН), по абревиатура 2-и мотострелкови батальон. Върху тези два отряда пада най-тежкият товар – да апробират в Афганистан формите и начините на действия в състава на групи, роти, с елементи на щурмови действия, при отсъствието на съприкосновение с противника. Трудностите, а понякога и бойните загуби позволяват да се натрупа определен опит, който помага в бъдеще на частите и подразделенията – (от 1984 година започва въвеждането в Афганистан на 22-ра и 15-та бригади със специално назначение) ефективно да изпълняват поставените задачи. Всъщност тези два отряда преодоляват бариерата между бойната подготовка в мирно време и реалния бой, осигуряват разгръщането и въвеждането в бойни действия на следващите отряди със специално назначение. Спецназът изпълни своите задачи и по заповед на командването, през февруари 1988 година се върна на територията на СССР.

Независимо от това, че спецназът в Афганистан изпълнява не свойствените му задачи, той се оказа, със сигурност единствена сила, която е могла ефективно да се бори с въстаниците. Това признават всички – и ръководството на страната, и самите муджахидини. Освен това трябва да се отбележи, че афганският период изигра забележителна роля в развитието на въоръжението и оборудването на спецназа, а също допринесе за усъвършенстването на щатната организация, формите и начините на бойно използване.

Четвърти етап (1989-1994 години) – разпадане на СССР.

Тежко е да се губят приятели на война, но още по-тежко е в мирно време. Това е период на унищожаване на съветския спецназ. Търсейки «съдбоносния консенсус»,държавата, която се е смятала като монолитна и непоклатима, беше отслабена, а след това и унищожена. Довчерашните бойни другари, съратници станаха граждани на различни суверенни държави. Бригадите на спецназа, влизащи в състава на окръзите станаха разменна монета в борбата на зараждащите се национални аристокрации. Краят на 80-те – началото на 90-те години е време на масови безредици, а също на въоръжени прояви на бойците на всевъзможни сепаратистки групировки. Съединенията и частите на спецназа вземат активно участие в поддържането на конституционния строй.

В процеса на разрушаване на СССР се извършват изменения в състава и дислокацията на бригадите със специално назначение. 4-та бригада на спецназа, сформирана в Рига през 1962 година и до есента на 1992 година намираща се в гр. Вилянди (Естония), на 1 октомври 1992 година е разформирована. Изведен е от гр. Печора и по-късно разформиран учебният полк на спецназа, подготвял сержанти и специалисти за частите и подразделенията на спецназа, а също школата за прапоршчици, намираща се на неговата територия. В резултат на делбата на Въоръжените сили на СССР, на Украйна е предадена 10-та бригада на спецназа, разположена в Крим. В резултат на реорганизацията бригадата е преобразувана в 1-ви парашутно-десантен полк на ВС на Украйна. Към Въоръжените сили на Белорусия премина 5-та бригада на спецназа. Въоръжените сили на Узбекистан получиха 15-та бригада на спецназа, 459-та отделна рота на спецназа, а също учебния полк на спецназа, подготвял по време на афганската война личен състав за воюващите части и подразделения на спецназа.

Настъпи ерата на руския спецназ

Пети етап (1994-2008 години) – участие в контратерористичната операции на Северен Кавказ.

1995 година може да се счита за най- трагичната за цялата история на спецназа. Така, в началото на януари 1995 година в плен попадна група от отряда на спецназа на 22-ра бригада на спецназа. В резултат на трагична случайност в Грозни се взриви сградата, в която е бил разположен отряд от спецназа на бригадата на Московския военен окръг. Спецназът оцеля, закали се, повдигна духа си, изпълни задачите, възложени на неговите плещи. На 24 октомври 2000 година в Централния дом на Руската армия беше отбелязана 50-та годишнина от създаването на ротите на спецназа. За особено отличие в боевете за осигуряване сигурността и целостта на Руската Федерация през април 2001 година 22-ра бригада на спецназа получи звание „гвардейска”. Това е първата воинска част, на която е присвоено такова почетно звание след края на Втората световна война.

Момент на истината

Ето вече 30 години страната воюва. Армията перманентно се намира в бойни сблъсъци. Спецназът на ГРУ е символ на професионализма, вярност към дълга. Славата на разузнавачите не дава покой на други силови структури. И ето че вече спецназът придобива черти за вътрешно използване. Уреди се със спецназ дори и МЧС (въпреки, че  би било по-уместно да се нарекат „подразделения за особено реагиране”).

Момент на истината за руската армия стана Южна Осетия. Армията, имайки въоръжение, и особено средства за управление от времето на Афганистан, се сблъска с подготвена, снабдена с въоръжение и техника по последна дума на военната мисъл армия на Грузия, която и победи. Това беше страшната 2008 година!!! Годината на Олимпиадата и годината, когато Русия показа на света, че тя е държава. Тя има армия и тази армия може да побеждава. Затова заявлението, че армията се нуждае от реформа и превъоръжаване беше възприето, като разбиращо се от само себе си. Операцията премина, трябва да се отчетат недостатъците и да се обнови армията. Никой още не се досещаше, какво  очаква спецназа.

Настъпи последният – шести етап (2008 година– настоящо време) – реформиране на ВС на РФ, създаване на нов облик на армията. Търсене на мястото за спецназа.

Всички бригади на спецназа (в миналото наричани бригади на спецназа на ГРУ), в хода на реформата бяха предадени от подчинението на ГРУ на подчинение на Сухопътните войски. Авторът на тази идея не е известен на широката публика, но се говореше, че за този ход активно е лобирал тогавашният главнокомандващ на Сухопътните войски, за да укрепи своите разклатени позиции след негативната оценка на действията на войските в Южна Осетия. ГРУ не успя да отстои своя спецназ и него го «предадоха» на сухопътните войски. Приблизително в същото време бяха напълно разформировани «като ненужни » две боеспособни бригади на спецназа: 67-а бердска и 12-та асбестовска. В същото време ръководството на Министерството на отбраната изведе от подчинение на ГРУ центъра на спецназа «Сенеж» и го подчини пряко на ГЩ. По този начин, мощната, високо професионална организационна единица излезе от ГРУ.

Проектът за предаване на съединенията и частите на спецназа в подчинение на Сухопътните войски се оказа грешка. Съединенията и частите на спецназа практически се превърнаха в линейни части на сухопътните войски. Бойната подготовка спадна в пъти. Офицерите-разузнавачи или напуснаха или преминаха на служба в други структури. Така легендарният спецназ, доказал неведнъж, че е в състояние да изпълнява тежки, неординарни задачи, се разпиля по просторите на великата страна, името на която е Русия.

Русия има високо подготвени съединения и части на спецназа. Спецназът има огромен, аз бих казал, уникален опит в бойни действия. Но няма концепция за водене на специални действия. Светът се променя. Граничните състояния на преминаване – от мир към война са сведени до временно разгръщане, което се измерва с минути и часове.

Има заповед за връщане на бригадите на спецназа обратно, в състава на ГРУ. Но нали е минало време. Трябва всичко да започне отначало. А времето лети неумолимо напред. И ето вече Близкият Изток се взриви. И Либия, и Сирия в поредица от свои вътрешни конфликти, така или иначе, влияят на Централна Азия, Афганистан, Пакистан. А нали там са нашите интереси, а интересите трябва да се защитават. Спецназът умее това.

Posted on 27.02.2013, in Въоръжени сили and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: