ДЕСЕТ ГОДИНИ БЕЗ ДОГОВОР ЗА ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНА – Част 10/11


ДЕСЕТ ГОДИНИ БЕЗ ДОГОВОР ЗА ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНА-Част 7ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРОТИВОРАКЕТНАТА ОТБРАНА В РУСКО-АМЕРИКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ЧАСТ 10

ИЗВОДИ

1.         Вашингтон аргументира излизането си от Договора за ПРО с ракетно – ядрена заплаха от страна на трети държави (КНДР и Иран). Официалната оценка на САЩ постоянно се основава на «най-лошия сценарий», при което военнотехническите възможности и агресивните намерения на Пхенян и Техеран съществено се преувеличават. В резултат, потенциалната опасност се взема за реална и се приемат решения за противоракетна отбрана, които предизвикват разбираема загриженост у Москва.

За съжаление, обсъждането на проблема с противоракетната отбрана у нас често се води крайно некомпетентно, на ниво пропагандни митове и стереотипи. При това доминират тревожните оценки, многократно преувеличаване на военнотехническите възможности на американската ПРО. У обществеността се създава погрешна представа за ненадеждност на руския потенциал за ядрено сдържане. Напълно се игнорират вече съществуващите и най-новите руски средства за преодоляване на ПРО. Създава се впечатление, че и у нас надделяха оценките, основани на «най-лошия сценарий» на развитие на противоракетната отбрана на САЩ.

2.         Както показва обективният  анализ на фактическата ситуация, десет години след излизането от Договора за ПРО у САЩ няма и в обозримо бъдеще няма да има стратегическа противоракетна отбрана, способна да отрази ответно-насрещен и дори ответен удар на руските стратегически ядрени сили.

Стратегическата противоракетна отбрана на САЩ до края на настоящото десетилетие ще разполага с доста ограничени възможности, не надвишавайки лимитите на Договора за ПРО по количество прехващачи (100 единици). Американската стратегическа ПРО има само наземен ешелон за прехващане с ограничени възможности (30 прехващача GВІ  в два позиционни района).

Пентагонът планираше да закупи общо 57 противоракети GВІ. Четиринадесет от тях ще бъдат използвани за изпитания и като резерв. В случай на необходимост предполага разполагането допълнително на 8 противоракети GВІ в празни шахтни пускови установки (ПУ) на Аляска. В този случай общият брой на разположените  прехващачи ще бъде 38 единици.

Стратегическите прехващачи на САЩ нито веднъж не са изпитвани срещу МБР. Изпитания са провеждани само за прехващане на ракети със среден обсег, при това в предварително определено време и при предварително известна траектория на полета. Досега не е имало нито едно успешно прехващане в условия на изстрелване на лъжливи цели.

3.         Да се оценява влиянието на противоракетната отбрана върху стратегическата стабилност, без да се отчитат факторите, свързани със системите за бойно управление и процедурите по вземане на решения относно използване на ядрено оръжие, е най-малкото некоректно.

Остават засега нерешени ключовите проблеми по информационното обезпечаване на американската ПРО. В частност, наличните у Пентагона радари и сензори не са в състояние на средния участък от полета на ракетите да отличат лъжливите цели от истинските бойни глави. Групировката на новите спътници, които ще усилят системата на бойно управление на ПРО, трябва да бъде разположена към началото на следващото десетилетие, но това не гарантира решаването на проблема с разпознаването на лъжливите цели.

4.         Понастоящем не съществува космически, авиационен и морски ешелони за прехващане на МБР. Това съществено отслабва ефективността на американската стратегическа противоракетна отбрана.

За поразяването на голям брой цели (няколко хиляди) по програмата «Звездни войни» (СОИ), провъзгласена от Р. Рейгън през 1983 г., се предвиждаше използването на активни средства за поразяване, основани на нови физически принципи, в това число: лъчеви, електромагнитни, кинетични, свръхвисокочестотни. За 29 години, изминали от времето на програмата СОИ, САЩ не успяха да създадат  противоракетно лазерно оръжие с космическо базиране. Не бяха решени проблемите със сходимостта на лъчевата енергия на големи разстояния, прицелванията по високоскоростни маневриращи цели и т.н. Не се получи създаването и на космически прехващачи от тип «блестящи камъчета» (кинетично прехващане).

5.         Що се отнася до ПРО с морско базиране, то тук Пентагонът успя да постигне определени успехи. Системата «Иджис» позволява не само да се осигури противоракетната отбрана на корабите на американските ВМС, но и прехващането на балистични ракети с млък и среден обсег Скоростта на прехващачите «Стандарт мисайл» (SМ-2 и SМ-3 Вlосk 1) обаче не превишава 3,5 км/сек, което не позволява осъществяването на прехващане на МБР на средния участък от траекторията. Трябва да се напомни, че руско-американският Протокол от 1997 г. за разграничаването на стратегическата и нестратегическа ПРО, (за съжаление, той не беше ратифициран) установяваше подобен лимит за прехващачите от нестратегическата противоракетна отбрана.

Тези скоростни характеристики се отнасят и до системата ПРО с наземно базиране ТХААД (ТHAAD, която също не може да бъде използвана за прехващане на междуконтинентални балистични ракети.

6.         Проблемът с ПРО се изостри в последно време във връзка с това, че  приемането от администрацията на Обама на Европейския поетапен адаптивен подход (ЕПАП), предвижда разполагането на четвъртия етап (след 2018 г.) на усъвършенствувани прехващачи SМ-3 Вlосk 2В, които могат да осъществяват «ограничено» прехващане на БР. В края на 2010-те – началото на 2020-те години се планира началото на разполагането на прехващача SМ-3  Вlосk 2В, скоростта на който, вероятно, ще бъде 5,5 км/сек. Все още няма дори предварителен дизайн на такава противоракета. Създаването на SМ-3 Вlосk 2В, в която са предвидени течногоривни и твърдогоривни степени, изисква решаването на много сложни  технически задачи, което ще се случи не по-рано от 2020 г. Ако това стане, то у САЩ ще се появи стратегическа противоракета от ново поколение, стойността на която ще бъде 4-5 пъти по-низка от стойността на сегашните системи GВІ.

Противоракетите SМ-3 Вlock 2В се планира да се разположат в наземен вариант в Полша и Румъния. Но, както показва моделирането, от указаните райони тези противоракети не са способни да окажат съществено девалвиращо въздействие върху потенциала на сдържане на руските СЯС. Освен това, противоракетите SМ-3 Вlock 2В трябва да бъдат разположени и на крайцери и есминци, въпреки че американският флот се отказа от всякакви течностни ракети още преди 20 години. В този случай е възможно появяването на няколкостотин противоракети, способни да прехващат МБР на средния участък от полета. Не трябва да се изключва и разполагането на групировки морски средства за ПРО близо до крайбрежието на САЩ, за прехващане на МБР на завършващия участък от полета. Но това ще е възможно не по-рано от средата на 2020-те години.

7.         Струва си да напомним, че целия ред широко рекламирани програми за ПРО, за които се разходваха огромни средства, завърши с пълен провал. Да си спомним космическите лазерни оръдия, «блестящите камъчета», прехващача на кинетична енергия (КЕИ), химическия лазер на самолета «Боинг-747» и т.н. Изпитанията на  прехващача SМ-3 Вlock 2В  са отложени до 2018 г. Не трябва да се изключва, че тази система ще има съдбата на многобройните предшественици.

8.         Като цяло, създаващата се понастоящем система на американската противоракетна отбрана, в най-близките години ще позволи осъществяването на  достатъчно ефективна защита в регионален мащаб от балистични ракети с малък и среден обсег (ПРО на ТВД). Тъй като Русия и САЩ напълно унищожиха ракетите от тези класове в съответствие с Договора РСМД, системите за ПРО на ТВД не представляват заплаха за Русия.

В Русия съществуват опасения, че САЩ могат да разположат по-нататък ешелонирана стратегическа ПРО, която засега се  ограничава до 30 прехващача ОВІ. Обаче в близкото десетилетие, (поне до началото на 2020-те години), американската ПРО в най-добрия случай ще бъде способна да прехване не повече от няколко десетки руски бойни глави. Разполагането на 48 прехващача SМ-3 Вlock 2В в Полша и Румъния няма да промени ситуацията на взаимно гарантирано унищожаване.

9.         Ситуацията може радикално да се промени само в този случай, ако САЩ след няколко десетилетия разгърнат космическия ешелон на ПРО (радари, сензори и ударни системи) и няколко хиляди стратегически прехватчица с наземно  и морско базиране, а модернизацията на СЯС и СПРН на Русия се провали. Тогава руският потенциал за възмездие на агресора може да бъде сведен до минимума.

Разбира се, не трябва да се изключва, че в случай на идване на власт на президент-републиканец работите по създаване на космически ешелон на ПРО ще бъдат възобновени. Но едва ли ще се получи бързо решаване на техническите и финансовите проблеми. Началото на разполагането на космически бойни платформи едва ли е възможно по-рано от втората половина на 2020-те години. По-скоро, космическият ешелон на противоракетната отбрана с много стотици такива платформи мо­же да бъде създаден едва след няколко десетилетия, – към средата на XXI столетие.

В далечна перспектива най-голямата заплаха за потенциала на СЯС на Русия ще представлява разполагането в близкия космос на ударни сис­теми, а също създаването на средства за прехващане на балистични ракети, базиращи се на нови физически принципи.

Москва обаче обяви за  модернизация на СЯС. Предвижда се разработването на нова тежка течностна МБР с шахтно базиране. Ако САЩ в бъдеще започнат да създават космическа ПРО, то разполагането на течностните МБР със стартова маса от 100 тона ще бъде за предпочитане от гледна точка на съотношението на полезното натоварване към масата на ракетата. Тази ракета ще има подобрени възможности за преодоляване на противоракетните системи, за сметка на използването на усъвършенствана конструкция, включително по-качествени горивни ресурси, а също оборудването й с маневриращи бойни глави. Съществено по-голямото полезно натоварване дава възможност за много по-богато оборудване на бордовия комплекс със средствата за пробив на ПРО, отколкото твърдогоривните аналози. На тази база може да се създаде пълно­ценен възвратен потенциал – с оглед възможното разтрогване от Вашингтон на новия Договор за СНВ. Освен това, такива ракети могат да бъдат използвани за точно доставяне и на обикновени бойни глави, което ще даде на Русия практически глобален обхват на целите.

С оглед на гореизложеното, Москва трябва не само да реализира тези военнотехнически мерки по асиметричен отговор на разполагане на ПРО на САЩ, за които през ноември 2011 г. обяви ръководството на Русия, но и съвместно с други държави да увеличава усилията по сключването на договор за забрана на разполагането на оръжие в космоса. Обсъждането на проек­та на този договор, внесен съвместно от Русия и Китай за разглеждане на Конференцията по разоръжаване в Женева, е блокирано. Необходими са настойчиви политико-дипломатически усилия, в това число на най- високо ниво, за да се преодолее възникналата безизходица и да се излезе на международни дого­ворености за забрана на разполагането  в космоса на всякакви  ударни системи.

10.       Ако се реши ракетноядреният проблем с Иран (Русия предлага да се постигне това с дипломатически средства), ще изчезне предлога за реализация на четвъртия етап на ЕПАП. Декларираният от администрацията на Обама адаптивен подход създава възможност за това, въпреки че Вашингтон засега не се съгласява да се фиксира такова обвързване на хартия. Засега Съединените Щати и НАТО  са завършили само първия етап на ЕПАП. Това означава, че има време за постигане на руско-американските договорености за ПРО.

11.       Важна роля в близките години ще играе финансово-икономическият фактор. Бюджетната ситуация в САЩ принуждава към съкращаване или замразяване на  държавните разходи, в това число и бюджета на Пентагона. Това прави малко вероятно рязкото увеличаване на разходите за ПРО по сравнение със сегашното ниво. При това, за разгръщането на стратегическа противоракетна отбрана ще е необходимо да се увеличат разходите един и половина – два пъти.

За 29 години изминали от времето на провъзгласяването от Р. Рейгън програмата «Звездни войни», Пентагонът е изхарчил за разработването на стратегическа ПРО повече от 150 млрд. дол. В случай на секвестиране на държавните разходи на САЩ през 2013 г., ако не бъде постигнат компромис между Демократическата и Републиканската партии, бюджетът на Пентагона може да се съкрати с 10—15%, което може да доведе до отмяна на някои програми на ПРО.

12. За Републиканската партия ПРО е приоритет номер едно. Ако на изборите през 2012 г. победят републиканците, то може да се очакват опити да се предпази  противоракетната отбрана от бюджетни съкращения и дори да се увеличат разходите за стратегическа ПРО. Републиканската администрация, в която без съмнение ще доминират неоконсерваторите, може да се откаже от споразумения за  контрол над въоръженията и излизането на САЩ от новия Договор за СНВ (както това стана с Договора за ПРО през 2002 г.). Естествено, че  в такъв случай се изключват каквито и да било американо-руски договорености по противоракетната отбрана.

Ако на изборите в САЩ победи Демократическата партия, приемствеността в подхода към к ПРО ще се запази. Видимо бюджетът на разходите за противоракетна отбрана малко ще се съкрати. Както и преди, главно внимание ще се отделя на ПРО на ТВД, приоритетността на стратегическата ПРО няма да бъде висока. Втората администрация на Обама, вероятно, ще продължи усилията за по-нататъшно съкращаване на ядрените въоръжения. По-скоро, Б. Обама действително ще продемонстрира определена «гъвкавост» на преговорите за противоракетна отбрана с Русия на базата на  политическите договорености, не носещи юридически характер.

Posted on 10.02.2013, in Десет години без договор за ПРО, Международна политика and tagged , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: