ДЕСЕТ ГОДИНИ БЕЗ ДОГОВОР ЗА ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНА – Част 6/11


ДЕСЕТ ГОДИНИ БЕЗ ДОГОВОР ЗА ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНАПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРОТИВОРАКЕТНАТА ОТБРАНА В РУСКО-АМЕРИКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ЧАСТ 6

 БОРБАТА ЗА БЮДЖЕТА през 2013 финансова година

Върху политическата борба около разходите за ПРО все по-голямо въздей­ствие оказва ожесточаващата се криза в бюджетния дефицит на САЩ.

Исторически военният бюджет на Съединените щати рязко нараства през периодите на войните (Първата и Втора световни войни, войната в Корея, войната във Виетнам, надпреварата във въоръжаването в разгара на „студената война” при Р. Рейгън, войните в Ирак и Афганистан), а след това настъпва период на съще­ствен спад. Сега сякаш се повтаря тази ситуация.

През изминалото десетилетие рязко нарасна бюджетът на Пентагона. В резултат настъпи (в значителна степен заради войните в Ирак и Афганистан) скок на дефицита в държавния бюджет – до 8-10% от БВП за година, а държавният дълг се е увеличил примерно до 100% от БВП на САЩ. Доколкото Ре­публиканската партия категорично отказва да увеличи данъците, а Де­мократичната да намали социалните разходи, през лятото на 2011 г. едва не се случи „дефолт на американското правителство”, който беше избегнат само благодарение на временен компромис. Но така и не беше постигнато дългосрочно решаване на проблема.

През август 2011 г. беше приет Закон за контрол над бюджета, който предвижда автоматично съкращаване (секвестиране) на разходите на федералното правителство на САЩ с 1,2 трлн. дол., включително с 0,8 трлн. дол. за разходите за „национална безопасност” (Министерство на отбраната, Министер­ство на вътрешната безопасност, Министерство по делата на ветераните, Агенция по национална ядрена безопасност при Министерство на енергетиката, Държавен департамент, разузнавателните ведомства). В случай на секвестиране военният бюджет през 2013 фин. г. ще се съкрати до 491 млрд. дол. – с 13% в сравнение с разходите през 2011 г., който е бил 551 млрд. дол., и трябва да остане на това ниво с оглед на инфлацията чак до 2021 година.

Това ще означава, според оценката на републиканците в Комисията по делата на въоръжените сили към Камарата на представителите, че бюджетът на Пентагона в продължение на десетилетия ще бъде орязан до  1029 трлн. дол. В резултат ще възникне опасност за това, че САЩ „няма да могат да реагират на потенциални кри­зи в Северна Корея и Иран и адекватно да защитят съюзниците си, включително Израел и Тайван”; това също ще „намали способността да се сдържа надигащият се Китай”. Освен това под заплаха ще се окаже противоракетната отбрана за защита на американските войски и територията на САЩ, включително програмите „Ейджис” и стратегическите ПРО с морско базиране.

В бюджетен документ на Министерство на отбраната, публикуван през януари 2012 г., се подчертава, че Пентагонът „не може да защити от съкра­щения финансирането на всички програми за ПРО”. И макар че бюджетните искания на Министерство на отбраната предвиждат незначително съкращение на разходите за противоракетна отбрана, това предизвика твърда реакция от страна на ре­публиканците в Конгреса на САЩ.

Някои препоръки от доклада на Националната академия на науките бяха взети предвид в бюджетната резолюция за 2013 фин. г., подготвена от Комисията по делата на въоръжените сили към Камарата на представителите, който се контролира от Републиканската партия. В частност Пентагонът е длъжен да представи план за Трети позиционен район за ПРО по Източното крайбрежие на САЩ с разгръщане не по-късно от 2015 г. (раздел 223 от законопроекта). По някои оценки най-вероятният район за разполагане може да стане Форт Дръм в северната част на щат Ню Йорк. Предлага се да се изследва възможността за използване за тези цели на дву- и тристепенни наземни прихващачи GBI, както и противоракети SM-3 Block 1А и Block 1B и последващите модификации SM-3. По оценки на републиканците стойността на Третия пози­ционен район, включително 20 прихващача GBI, ще достигне 2 млрд. дол.; демократите считат, че разходите за тези цели ще достигнат 4 млрд. долара.

Министърът на отбраната и председателят на СНЩ също са длъжни да представят док­лад за „архитектурата” на регионалните системи за ПРО, включващ и количественият им състав. Съдейки по всичко, това изискване обхваща и четвъртия етап от пла­на за ЕПАП. Досега администрацията на  Обама е предоставяла сведения само за първите три етапа, а информация за четвъртия етап липсва.

На Министерство на отбраната е предложено да проведе изследване на възможно­стта за разполагане на радари AN/TPY-2 на въртяща се платформа. Замразява се финансирането на програмата за създаване на PTSS, докато не бъде проведено независимо изследване на алтернативните варианти космически сензори.

Републиканците искат да се даде приоритет на системите за стратегическа ПРО, включително на двустепенния прихващач GBI. Председателят на Комисията по делата на въоръжените сили към Камарата на представителите Бък МакКеон (Калифор­ния) нарече бюджетното искане на администрацията за тези цели „абсолютно не­адекватно”. В законопроекта за бюджета за 2013 фин. г. разходите за стратегическа противоракетна отбрана бяха увеличени с 357 млн. дол. и достигат 1,3 млрд. дол. (раздел 224).

В бюджетната резолюция за 2013 фин. г. по инициатива на републикан­ците е включено искането за провеждане до края на 2013 г. на изпитания на проти­воракетата GBI за прихващане на МБР, а не през 2015 г., както планираше Агенцията за ПРО (раздел 233). И все пак Комисията по делата на въоръжените сили почти с 2 пъти увеличи разходите за стратегическа ПРО в сравнение с искането на администрацията. Но Комисията по разпределяне на държавните разходи към Камарата на представителите възнамерява да съкрати това увеличение.

Резолюцията също така изисква министърът на отбраната да подготви доклад за бойния състав на  ВМС в случай, ако противоракетата SM-3 Block 2B не мо­же да бъде разположена в наличните пускови установки за вертикален ­пуск, с които са снабдени корабите със система „Ейджис”. Предлага се също така да бъдат анализирани техническите параметри и стойността на алтернатив­на ПУ с голям диаметър за противоракета SM-3 Block 2B.

Бюджетният законопроект забранява отделяне на средства за финансиране на противоракетната система MEADS, която САЩ разработват съ­вместно с Германия и Италия. Освен това разходите за ЕвроПРО ще бъдат съ­кратени до 75%, докато министърът на отбраната и държавният секретар не представят на Конгреса доклад за споразумение „за пропорционално финанси­ране” на строителството на базите със системите „Ейджис Ешор” и РЛС AN/TPY-2 от амери­канските съюзници за НАТО (раздел 233). Председателят на Подкомисията по стратегическите сили към Комисията по делата на въоръжените сили към Камарата на представителите М. Търнър подчерта, че съгласно приетия през 2011 г. Закон за контрол над бюджета Съединените щати „просто не са в състояние да платят самички европейската ПРО”.

Предвижда се също провеждане на изследване относно възможността за създаване на нова степен за прихващане от следващо поколение на противоракети от система „Ейджис” и стратегически прихващачи с наземно базиране. При това се предлага използването на разработките по програмата MKV („умен шрапнел”), която е прекратена от администрацията на Оба­ма през 2010 г.

Освен това резолюцията изисква да се постави на оперативно дежурство самолет „Боинг-747” с химически лазер – с цел използването му за защита от балистичните ракети на КНДР.

Комисията по външните работи към Камарата на представителите увеличи аме­риканската помощ за Израел за създаване на противоракетна система „Айрън Дом” през 2013 фин. г. до 680 млн. дол. (свръх обичайната икономическа помощ за Израел в размер приблизително на 3 млрд. дол. за година). Това ще позволи на Израел да разгърне допълнително четири батареи прихващачи „Дейвидс слинг” за защита от самоделни палестински ракети, пускани от сектора Газа. Инициатори на тази стъпка станаха председателят на Комисията републиканката Илеана Рос-Лехтинен (Флорида) и ръководителят на фракцията на демократите в Комисията Хауард Берман (Калифорния). Комисията по разпределяне на държавните разходи към Камарата на представителите доведе финансирането на израелската ПРО през 2013 фин. г. до 949 млн. дол. Несъмнено тук главна роля играе предизборният фактор.

9 май 2012 г. Комисията по делата на въоръжените сили към Камарата на представителите с 33 гласа (всичките на републиканци) срещу 28 гласа (26 демократа и два републиканеца) одобри горепосочения законопроект. Едновремен­но беше приета поправка на конгресмена-републиканец Дъг Ламборн (Ко­лорадо), забраняваща на администрацията да подписва каквито и да било междуна­родни договорености за  ограничаване на военната дейност в космоса.

Следва специално да се отбележи, че приетият от Комисията по делата на въоръжените сили законопроект включва 48-странична поправка, внесена от М. Търнър, която орязва средствата за изпълнение на новия Договор за СНВ, ако администрацията не отдели 88 млрд. дол. за разработка на ядрено въо­ръжение и 125 млрд. дол. за модернизация на стратегическата триада. Освен това се забранява свалянето на разделящата се бойна глава с индивидуално насочване (РБГ с ИН) от МБР „Минитмън-3”, докато Президентът не потвърди, че Русия и Китай също се отказват от РБГ с ИН на своите МБР. По такъв начин републиканците под измислени пред­лози явно се опитват да саботират изпълнението на Договора за СНВ.

Въпреки това Камарата на представителите на 10 май 2012 г. с 218 гласа (срещу 199) след 16-часови дебати одобри предложения от републиканците законопроект за военните разходи.

На 18 май 2012 г. Камарата на представителите с 299 гласа (228 от  републикан­ците и 71 от демократите) одобри републиканския вариант на законопроекта за държавните разходи за отбрана за 2013 фин. г..

Освен това с 238 гласа (против 162) беше одобрена поправката на конгресмените-републиканци Дени Реберг (Колорадо) и Синтия Ламис (Уайоминг). Тази поправка забранява „всякакви съкращения на стратегическата триада”, докато министърът на отбраната не представи доклад, потвърждаващ, че „Русия не създава и не разгръща ядрени системи, които не са включени в ограниченията на новия Договор за СНВ”, тоест тактически ядрени въоръжения. С 241 гласа (срещу 179) беше одобрена поправката на конгресмена-републиканец Том Прайс (Джорджия), забраняваща едностранни съ­кращения на ядреното оръжие на САЩ.

В същото време беше отхвърлена поправката на конгресмена-демократ Джо­н Гаременди (Калифорния), предвиждаща отмяна на създаването на Трети позиционен район на Източното крайбрежие на САЩ. Бяха отхвърлени и други поправки на демократите, в частност предложението на Джаред Полис (Колорадо) и Лорета Санчес (Калифорния) да се съкратят наполовина разхо­дите за системите за стратегическа противоракетна отбрана GBI.

На 17 май 2012 г. Камарата на представителите прие резолюция, съавторите на която са 314 конгресмени, в която „се потвърждава неприемливостта на способността на Иран да създаде ядрено оръжие”. Освен това резолю­цията отхвърля „провеждането в отговор на иранската ядрена заплаха на политика, опираща се на сдържаност”. Такива формулировки явно свалят летвата за възможно прилагане на военна сила срещу Техеран. Фактически става дума за санкциониране на превантивен удар срещу Иран, а не за защита с помощта на ПРО от иранско ракетноядрено нападение.

Законопроектът на Камарата на представителите несъмнено ще бъде отхвърлен от Се­ната, който се контролира от Демократическата партия. Сенатската Комисия по делата на въоръжените сили на 24 май 2012 г. единодушно одобри свой вариант на бюджетния законопроект за 2013 фин. г., който съществено се различава от варианта, одобрен от Камарата на представителите.

В частност сенатският вариант не блокира изпълнението на задълженията на САЩ за имплементация на новия Договор за СНВ и не забранява по-нататъшното съкращаване на ядрените сили, макар и да изисква от президента да потвърди готов­ността за финансиране на модернизацията на стратегическата триада на САЩ.

Сенатската Комисия по делата на въоръжените сили не поддържа искането на Камарата на представителите да се акцентира върху стратегическата, а не върху регио­налната ПРО и да се увеличат наполовина разходите за противоракети GBI. В доклада на Комисията се говори, че „разгърнатата днес система с наземно базиране с 30 прихващача GBI в Аляска и Калифорния осигурява защитата на САЩ от бъдещи заплахи”.

Сенатският вариант не пред­вижда отпускане на пари за Трети позиционен район по Източното крайбрежие на САЩ, макар че въпросът за това е повдиган от сенатора-републиканец Кели Айот (Ню Хемпшир) и от независимия сенатор Джоузеф Либерман (Кънектикът). Председателят на  Комисията, сенаторът-демократ Карл Левин зая­ви, че не вижда необходимост в създаването на такъв район като нарече дискус­ията по този въпрос „повторение на дебатите от студената война”.

Освен това сенатската Комисия по делата на въоръжените сили изрази поддръжката си на усилията на администрацията на Обама „да развива сътрудничество в сферата на ПРО с Русия, за да се укрепи безопасността на САЩ, съюзниците от НАТО и Русия, особено по отношение на ракетната заплаха от страна на Иран”. Отбелязва се, че такова сътрудничество „ще изпрати мощен сигнал на Иран, че САЩ и Русия съвместно се противопоставят на иранските ракетноядрени про­грами”. Заедно с това сенаторите заявиха, че „сътрудничеството трябва да се осъще­ствява по такъв начин, че в никакъв случай да не се ограничава ПРО на САЩ и да се осигури защита на американската секретна информация”. При това конкретно се отбелязват технологията за кинетично прихващане (hit-to-kill) и те­леметричните данни на прихващачите.

Предполага се, че Сенатът ще гласува бюджетната резолюция през юли 2012 година.

Разминаванията между двата варианта на бюджета ще се обсъждат през есента на 2012 г. в помирителната комисия на Конгреса, която трябва да постигне компромисно решение по възникналите разногласия. Според сена­тор К. Левин въпросът за Трети позиционен район „ще е един от основните въпроси за обсъждане от помирителната комисия”. Фактът, че всички републиканци – членове на сенатската Комисия по делата на въоръжените сили, включително сенатор Джон Маккейн (Аризона), гласуваха за сенат­ския вариант, свидетелства, че по-скоро за основа ще бъде приет именно този вариант, а не бюджетната резолюция на Камарата на представителите.

Министърът на отбраната Леон Панета и председателят на СНЩ генерал Мартин Демпси обявиха, че считат за „ненужно” създаването на Трети позиционен район за ПРО по Източното крайбрежие на САЩ.

Администрацията на Обама обеща да наложи вето на законопроекта за бюджета за 2013 фин. г., ако той предвижда финансиране на Трети позиционен район за ПРО по Източното крайбрежие. В заявлението на Белия дом беше подчертано и това, че законопроектът „създава ненужни пречки пред осъществяването на пълномощията на президента за обсъждане с Руската Федерация на въпросите за сътрудничество в сферата на противоракетната отб­рана както на двустранна основа, така и в контекста на НАТО, а също така ще възпрепятства обмена на информация на взаимна основа”. Освен това Белият дом заплашва да използва правото си на вето, ако законопроектът пречи на изпълнението на задълженията на САЩ по новия Договор за СНВ.

Заедно с това администрацията в някаква степен отстъпва на натиска от страна на Конгреса. В частност помощникът на президента по законодателните въпроси Робърт Нейбърс изпати до Конгреса писмо, в което уверява, че администрацията „няма да предоставя чувствителна информация, която може да създаде заплаха за националната безопасност, включително техно­логията за кинетично прихващане (hit-to-kill) и те­леметричните данни на прихващачите”.

Още веднъж трябва да повторим, че ако в началото на 2013 г. се случи сек­вестиране на федералния бюджет, военните разходи на САЩ съществено ще се съкратят в близкото десетилетие. Това видимо ще се отрази и на програмите за ПРО.

В частност, както твърдят републиканците, в случай на сек­вестиране ще се наложи значително отлагане на сроковете за реализация на ЕвроПРО и разработка на ракетата SM-3 Block 2B, покупка на тези прихващачи и преоборудване на корабите на ВМС за интересите на ПРО. Освен това ще се наложи да се отложат изпитанията и произ­водството на стратегическите прихващачи GBI. Републиканците категорично възразяват срещу секвестирането на военните разходи, но даже в случай, че на власт дойде Републиканската партия бюджетните ограничители ще направят връщането на САЩ към програмата „Звездни войни” малко вероятно.

Posted on 06.02.2013, in Десет години без договор за ПРО, Международна политика and tagged , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: