Непотопяемите съучастници на тероризма


Непотопяемите съучастници на тероризмаЗаместник Генералният прокурор на РФ – Иван Сидорук на скоро направи изявление, в което в определена степен направи изводи за дейността по противодействието на тероризма на територията на Русия. Ако се доверим на тази информация, която той публикува, то за 2012 година в Русия значително е намалял броят на престъпленията, свързани с терористичната активност.

При това се отбелязва, че за миналата година органите на реда са успели да предотвратят няколко десетки терористични актове в различни субекти на Руската Федерация (на първо място на територията на Северен Кавказ).

Тази информация поражда определен оптимизъм. Обаче, да се казва, че тероризмът и екстремизмът в Русия са напълно победени, е прекалено рано. Това, че многократно е намаляла финансовата подкрепа на терористичните нелегални организации, която пристигаше в нашата страна посредством емисари от чужбина, може да се констатира с пълна отговорност.

А бяха времена, когато много руснаци оставаха уверени в това, че проблема с тероризма в Русия изисква изключително силово решение и ликвидирането на каналите за финансова подкрепа е само една малка част от общата анти-терористична борба. Но на практика се оказа друго.

Само преди десет-петнадесет години, финансирането на терористичните групировки от техните чуждестранни спонсори можеше практически открито да се извършва чрез руския и чуждестранния банков сектор. Но от момента на приемането на Федералния закон  „За противодействие на легализацията (прането) на доходи, получени по престъпен начин и финансирането на тероризма“ – (от 7 август 2001 година, с поправки от 2002 и 2004 г.), ситуацията започна постепенно да се променя. Този закон фактически приравни организациите, занимаващи се с поддръжка на терористичната дейност, с кредитните учреждения, действащи на територията на Руската Федерация, които си затваряха очите за произхода на паричните средства, преминаващи през тях.

Ето един от пунктовете на този закон:

Оперирането с парични средства или друго имущество, подлежи на задължителен контрол в случай, че поне една от страните се явява организация или физическо лице, по отношение на които има получени по установения в съответствие с настоящия Федерален закон ред, сведения за тяхното участие в екстремистка дейност или юридическо лице, прямо или косвено намиращо се в собственост или под контрол на такива организации или лица или физическо или юридическо лице, действащо от името или по указание на такива организации или лица.

С други думи, ако до появата на бял свят на този Федерален закон (№115-ФЗ от 7.08.2001), руските банки можеха да работят с парични средства, чиито произход и предназначение бяха, (меко казано), съмнителни, изключително по свои вътрешни принципи, то веднага с влизането в сила на федералния закон каналите за икономическа поддръжка на екстремистите (от всякакъв вид) на територията на Русия бяха прекъснати. При това, специалните служби получиха възможност, да ловят на „жива стръв”: ситуация, когато финансовите потоци се проследяваха и контролираха в течение на определено време, а на основата на това се съставяше подробна информация за цялата екстремистка мрежа, чиито лидери впоследствие бяха изправяни пред съда.

Прекъсването на каналите за финансова поддръжка на терористичните групи посредством сериозен контрол над съмнителните банкови операции, доведе до позитивни резултати, защото екстремистите бяха лишени от пряко финансиране.

Възникна нова вратичка, която можем да наречем корупционна. Парите за екстремистите биха могли да се внасят на територията на страната от емисарите на терористичните организации в брой, използвайки «свои хора», в това число, в митническите структури.

Решаването на този проблем  е значително по-сложно и поради това финансите със съмнително предназначение продължават да идват в Русия. Естествено, количествата не са тези, които бяха преди 12-15 години, но и този финансов ручей води то това, че терористичните подмолни организации продължават да действат на територията на нашата държава и се стремят към изпълнение на поставените пред тях (терористите) задачи.

От къде идваше и продължава да идва финансовата помощ за екстремистките организации в Руската Федерация? По този въпрос преди време бяха проведени много изследвания от специалисти не само от Русия, но и от редица други страни. Френски документалисти в началото на 2000-те години използвали своите информационни ресурси, опитвайки се да хвърлят светлина на това, къде се намира този източник на финансова помощ не само по отношение на терористите в Русия, но и по отношение на радикалните ислямисти в Западна Европа.

В резултат са били определени 3 центъра на такава помощ, на които съответстваха три държави в света: Саудитска Арабия, Турция и Катар. В едно от относително неотдавнашните изследвания се съдържат данни за това, че определени сили в изброените по-горе страни в течение на много години се занимават с активна подкрепа на ултра-радикални уахабитски и други псевдо-мюсюлмански секти, които използват проблемните слоеве на населението за работата на своята пропагандистка машина.

След като към изследването се присъедини и испанската анализаторска група Grupo de Estudios Estratégicos, на бял свят се появиха нови подробности  за финансирането на екстремизма в Русия и Европа. Оказало се, че работата на катарските «спонсори» се заключавала в това, да осъществяват именно финансова поддръжка на работата с тези представители на населението, които могат да се нарекат или социално незащитени или намиращи се, както казват психолозите, в гранично състояние. Става дума за безработните, загубилите свои близки, недоволните от заплатите си, тези с накърнени права, оскърбените по религиозни причини и др.

Един от разделите на изследването е посветен на данните за това, как финансовите средства се насочвали към специално създаден на територията на Франция „така наречен” – фонд за подкрепа на жителите на предградията! Веднага след като паричните средства започнаха да запълват банковата сметка на този фонд, то в предградията на много френски градове започнали да се проявяват многочислени протестни акции от страна на емигрантските слоеве на населението, наводнили Западна Европа.

Главното за спонсорите на тези безредици е било: да хвърлят на тълпата определен лозунг, който всеки от нейните представители може да разбере без допълнителни разяснения. Лозунгите често се отнасяли за религиозни или национални аспекти и лесно пораждали ненавистта на протестиращите срещу тази държава, в която са пристигнали да живеят и работят.

Западно-европейските изследователи са направили паралели с това, което се случваше в Русия по време на кръвопролитните сблъсъци в Северен Кавказ. Тогава (в 90-те) нивото на чуждестранната емиграция в Русия, (ако не се брой завръщането на рускоезичното население от републиките на бившия СССР) беше минимално и поради това спонсорите на радикализма са търсили други пътища за реализиране на идеите за дестабилизация. Тези пътища са свързани с работата в северно-кавказкото направление.

Разпадането на СССР «подари» на Русия бунт на религиозните движения. За него решиха да се хванат заинтересованите лица и започнаха да  култивират идеята за особената роля на исляма – (в същност предложеното учение нямаше нищо общо с класическия ислям) сред жителите на Северен Кавказ.

Ислямистите, които бяха активно спонсорирани от петролните монархии  от Персийския залив и Турция, започнаха да представляват мощна сила в южна Русия, която (сила), използвайки терористични методи, започна да се опитва да решава своите задачи за по-нататъшното разпадане на страната. Радикалният ислямизъм удряше по най-слабите места, използвайки за своите цели тоталната корупция, безработица, икономическа и политическа неопределеност.

На територията на Русия, от щедрата чуждестранна помощ, радикалните ислямистки движения се размножаваха като гъби след дъжд. Ето един далеч непълен списък на екстремистки организации, които са получавали помощ от своите покровители зад граница, в това число и от изброените по-горе държави:

«Асба-ал-Ансар», «Мюсюлмански Братя», «Хизб-ут Тахрир», «Ал-Джихад», «База» (разклонение на «Ал Кайда»), «Ислямски джихад», «Салафитска група за проповеди и джихад (разклонение на «Ал Кайда»), «Ал-Гамаа ал-Ислами», «Конгрес на народите на Ичкерия и Дагестан», «Ал-Харамейн», «Лашкар-И-Тайба», «Джамият ал-Ислах ал-Иджтимаи», Джунд аш-Шам, «Джамаат мувахид», «Ат-Такфир Вал-Хиджра», «Таблиги Джамаат», «Вилайат Кабарди, Балкарии и Карачая», «Джамият Ихя ат-Тураз ал-Ислами».

Всички тези организации сега са признати за терористични и тяхната дейност е забранена или на цялата територия на Русия или в отделни субекти на федерацията. Можем да си представим какви финансови средства са били налети през тези организации за дестабилизация на ситуацията в Руската Федерация.

Ако вземем предвид, че само за 2001 година специалните служби на РФ са успели да предотвратят преводи по сметките на подставени фирми, открити като фондове за така наречената ислямска помощ … над 450 милиона долара, то общото ниво на финансиране на терористичните организации ежегодно може да се измерва в милиарди долари.

С всяка година финансовите канали за «спонсорска помощ» се прекъсваха все по-активно и сега в нашата страна е изградена достатъчно ефективна бариера за противодействие на чуждестранната подкрепа за екстремистите.

Осъзнавайки, че законодателните инициативи на руските власти могат окончателно да поставят кръст на финансовата поддръжка на екстремизма, заинтересованите лица сега търсят нови пътища за реализация на своите задачи. Външните канал в по-голямата си част са прекъснати, поради което сега вниманието е насочено към вътрешните канали. Един от тези канали е използването на слабите места под формата на корумпирани чиновници по места, използването на фалшифицирането на пари, работата на многобройни подставени фирми за пране на натрупаните по престъпен начин пари.

За да прекратят и тези канали за финансиране на тероризма, което може окончателно да превърне в прах усилията на радикалите за дестабилизация на ситуацията в страната, руските законодатели подготвят приемането на комплекс от мерки, позволяващи да се извършва замразяване на имуществото и финансите на всички лица, които в една или друга степен имат отношение към тероризма в Русия и в други страни.

Помощ в това направление може да окаже на Русия международната група за борба с прането на пари. Предлага се в законопроекта да се внесе пункт за юридическата отговорност не само на физически, но и на юридически лица, които са се «осветили» в подпомагане (пряко или косвено) на терористични групи и организации.

Тоталното наказателно преследване на финансовите помагачи на терористите в Русия и в други страни по света, може да даде многократно повече, отколкото преките бойни действия срещу тези, към които постъпва тази финансова помощ.

Но не трябва да забравяме за това, че главните спонсори на дестабилизацията  и радикализма се намират зад пределите на Русия. И тези спонсори – очевидно, не са просто отделни лица, а цели държави, прикриващи своите стремежи за подмяна на демократичните ценности.

P.S. Чешкият министър на външните работи Карел Шварценберг заяви, че в Чехия има сведения за това, че до сирийските сепаратисти финансовата помощ идва от Катар, Турция и Саудитска Арабия. Министърът призова Запада да преразгледа своите стремежи да въоръжават сирийската опозиция, защото тя преследва далеко не тези цели, които активно декларира.

И ето отново същите тези «действащи лица» на голямата глобална драма: Катар, Турция, Саудитска Арабия… Същата тази триглава горгона. Кой ли не я е уличавал в подпомагане на тероризма, а тя и до сега продължава да минава пред демократическите апологети… Политически нонсенс или голяма игра?..

Posted on 20.01.2013, in Международна политика and tagged , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: