Президентът Асад: патриотизмът е балсама, който ще излекува раните на обществото


Президентът Асад: патриотизмът е балсама, който ще излекува раните на обществотоПрезидентът Башар Ал-Асад изнесе реч, в която нарече дните, които преживява Сирия сега, буреносни облаци, събрали се над страната. Обръщайки се към съгражданите си в главната зала на Оперния театър в Дамаск, той отбеляза, че само емоциите няма да върнат загиналите, няма да нахранят гладните и няма да възстановят стабилността и сигурността в страната.

Надеждата се ражда в страданията, при преодоляването на които съзряват най-важните решения. Бурята ще отмине, и очистващият дъжд ще отнесе със себе си всичко лошо.

Президентът Ал-Асад каза, че не може да се говори за успешното разрешаване на сирийския проблем без вземането в предвид на вътрешните, регионалните и международните фактори. Днес е в ход противопоставяне между Отечеството и неговите врагове, между народа и бандитите, чиито престъпления станаха причина за недостига в страната на хранителни продукти, горива, електроенергия, и подкопаха стабилността и сигурността.

Бандитите, проникнали в Сирия, убиват националните кадри, разрушават училища, хлебарници, електропроводните и телефонните линии, обекти на инфраструктурата, създадени с народни пари. Нима това може да се нарече борба за власт? Еднозначно – не! Това е пряка агресия срещу сирийския народ, даващ отпор на тероризма. Това е агресия, насочена към раздробяване на Сирия и разделяне на сирийското общество.

Президентът каза: “Нашите врагове нарекоха събитията в Сирия революция. Обаче, след като сирийският народ се противопостави  на натрапената му чужда воля, те посредством широкомащабна информационна кампания, поддръжка, прехвърляне през границата и въоръжаване на терористите, решиха да наплашат сирийците, извършвайки срещу сирийците своите кървави престъпления”.

Президентът добави, че такфиристите (членове на ислямистката организация „Ал Такфир“ – бел. пр.) и членовете на “Ал Кайда”, пристигнали в Сирия от всички ъгли на света, преминаха към организиране на терористични актове и масови убийства. Тяхната идеология, импортирана от чужбина, е чужда на сирийското общество.

Ал Асад подчертава, че сирийската криза е обусловена, както от вътрешни, така и от регионални фактори, доколкото съществуват страни, стремящи се да раздробят Сирия и да отслабят нейната роля в региона.

Снабдяването на терористите с оръжие и финансови средства са преследвали именно тези цели, обаче съзнателността и единството на сирийския народ се оказаха по-силни от всякакъв заговор. “Сирия, – подчертава президентът, – беше и остава свободна, не признава политиката на диктата, което, несъмнено, предизвиква раздразнение на Запада, който се възползва от вътрешните проблеми в страната, за да сложат край на идеята за съпротивляване и да ни направят напълно зависими”.

Президентът Ал Асад отбеляза, че международната общност – това не е само Запада. Много страни по света, такива като Русия, Китай и държавите от БРИКС, отхвърлят вмешателството във вътрешните дела на суверенни държави.

В същото време не може да се говори за успешното разрешаване на сирийската криза без вземането в предвид на регионалните и международните фактори.

Разногласията между противниците и привържениците на властта в развитите общества водят до изготвяне на оптималния път за развитие на страните, а не до тяхното разрушаване. В тези страни подобни разногласия се регулират от вътре, без да се стига до нарушаване на стабилността и сигурността.

Президентът посочи, че в Сирия има противопоставяне между народа и чуждестранните агенти, което изисква консолидация на усилията на всички слоеве на обществото.

Ал Асад отбелязва, че в тази война може да се удържи победата по пътя на защитата на Родината и реализацията на курса на набелязаните реформи, доколкото това ще укрепи националното единство и имунитета на сирийците в противопоставянето на заговора. Той подчертава, че реформите са невъзможни в отсъствието на сигурност.

“Всички, който обвиняват нас за избора на силови методи, не са прави. Ние от самото начало заявявахме, че реформите и политическите промени не изключват борбата с тероризма”.

Президентът Ал Асад отбелязва, че ръководството на Сирия от първите дни не се е отказвало от политическото решение, основано на диалога: “Ние протегнахме ръка на всеки, който има програма за предвижване на Сирия по пътя на прогреса и процветяването. Обаче днес с кого ние трябва да водим диалог? С екстремистите, които разбират само езика на убийствата и терора, или с бандитите, получаващи указания от вън? По-добре да говорим с основните играчи, а не с техните марионетки. С господаря, а не с неговите роби”.

Президентът напомни, че колониалният Запад е затворил вратите на  диалога, защото е свикнал да заповядва. Но сирийците са свободолюбив и горд народ, не привикнал послушно да изпълнява заповеди и да се подчинява на диктата. Именно поради това Западът не желае диалог. “Този, който забравяйки за това, говори за политическо решение, или е невежа, или е страхливец, подаващ своята Родина и нейните граждани като вкусно парченце на масата на престъпниците, терористите и на тези, които стоят зад тях”.

Президентът Ал Асад подчерта, че политическото урегулиране в Сирия е възможно да стане по следния начин. През първия етап (чуждите държави), регионалните и международните страни трябва да се откажат от финансирането и въоръжаването на терористите, които трябва да прекратят престъпната си дейност, за да се създадат условия за завръщане на сирийските бежанци. Само след това армейските подразделения ще прекратят своите операции, като си запазят правото да отговорят на агресия.

Необходимо е да се изготви механизми за определяне на обвързаността на всички страни в конфликта за изпълнение на гореказаното.

След това сегашното правителство ще започне преки и открити дискусии с всички слоеве на обществото за подготовка и свикване на Конференция за общонационален диалог, в който ще вземат участие всички сили, заинтересовани за мирното урегулиране на кризата. Правителството е длъжно да свика Конференцията за общонационален диалог за изготвяне на Национална Харта, в която да бъдат потвърдени суверенитета и териториалната цялост на Сирия, недопускане на чуждестранна намеса и прекратяване на насилието, откъдето и да произхожда то.

Тази Харта ще очертае политическото бъдеще на Сирия, нейната конституционна и юридическа система, основните направления за развитие на икономиката на страната, новите закони за политическите партии, изборите за парламент и местните органи за самоуправление. Хартата ще бъде предложена за референдум, след което ще бъде  сформирано Разширено Правителство, което да може да реализира предвиденото в нея.

Следващият етап ще бъде подготовката и референдум за нова Конституция на страната. След нейното утвърждаване Разширеното Правителство ще приеме закони, одобрени на Конференцията за общонационален диалог, в това число и закон за изборите, на чиято основа ще бъде избран новия парламент.

Съгласно новата Конституция, ще бъде сформирано правителство, проведена обща Конференция на националното помирение, обявена амнистия за участниците в събитията, възстановена разрушената инфраструктура и изплатени компенсации на пострадалите граждани.

Президентът Ал Асад отбелязва, че всяка мирна инициатива трябва да помага на сирийците, но да не се опитва да заеме тяхното място. Гражданите на Сирия не искат някой си, дошъл от чужбина, да им казва какво да правят. Той подчертава, че всяка инициатива, одобрена от Сирия, трябва да се базира на идеята за суверенитета.

Президентът отново потвърди, че Сирия никога не е приемала и няма да приеме политика на диктата. Тя е готова да приеме помощ, но никога няма да приема тиранията. Всякакви инициативи, тръгващи от източниците на „арабската пролет“, ще се спукат като сапунен мехур.

Държавният глава заяви, че Родината стои над всичко, и нейните защитници ще се сражават за всяка педя земя. Сирийският народ е преизпълнен с чувство за национално достойнство, и поради това повечето граждани са станали на борба срещу терора. Едни сирийци помагат на органите на реда, предоставяйки им информация за терористите, други излизат на демонстрации против бунтовниците и убийците, а трети – с оръжие в ръце, рамо до рамо с военнослужещите, защитават своя град, квартал, обектите на инфраструктурата. Много патриоти отдадоха живота си за Родината. Съзнателните граждани не наблюдават събитията със скръстени ръце, те не бягат от опасностите и не се подчиняват на диктата на чуждестранните сили.

Родината принадлежи на тези, които живеят на нейната земя и я защитават, а не на тези, които са забогатели, грабейки нейните ресурси, а след това избягаха, когато Сирия ги призова да я защитят.

Президентът потвърди, че Отечеството пази кръвта на тези, които са паднали за нея. Кръвта на мъчениците и в бъдеще ще съхранява националното единство и териториалната цялост, а освен това тя очиства обществото от предателството. И това е най-главното достижение.

Когато Родината извоюва окончателната победа, тя няма да забрави тези, които са проливали кръвта си за нея.

Президентът високо оцени подвизите на военнослужещите от Сирийската Арабска армия, на нейните офицери и редови войници, които правят всичко на което са способни за победата на Отечеството. Той приветства бойците от Въоръжените сили, провеждащи решителни специални операции срещу терора, възстановяващи мира и сигурността в страната, а също така и всеки гражданин, който изпълнява своя патриотичен дълг, стоейки редом до войниците.

„Аз произлизам от народа и винаги ще бъда с народа. Постовете са временни, а Родина е вечна“, – заяви сирийският лидер.

Башар Ал Асад изрази увереност, че Сирия ще остане такава, каквато я познават всички хора по света, тя ще излезе изпитанията по-силна от преди, и никога няма да отстъпи от своите принципи. А тези, които са заложили на отслабването на Сирия отвътре, дълбоко се заблуждават.

Грешат и тези, които искат страната да забрави окупираните Голански възвишения. Те са територия на Сирия, и народът няма да забрави това. Палестина е също важен проблем, заради който сирийците са понесли големи загуби и са отдавали своята кръв.

Сирия и за напред ще продължи да поддържа отрядите на  съпротивата, застъпвайки се за своите палестински братя. Всеки опит да бъдат въвлечени палестинците в сирийските събития е обречен на провал, защото палестинците, живеещи в Сирия, изпълняват своя първи патриотичен дълг пред Палестина, а втория – пред Сирия, наравно със сирийците.

Държавният глава потвърди, че Сирия и нейният народ ще продължат да оказват помощ на палестинците, независимо от всякакви планове и действия срещу нея. Никой не е могъл и няма да може да разколебае всичко велико и силно, което го има в Сирия.

Патриотизмът е в кръвта на всеки гражданин на Сирия, и това е най-главното.

Събитията, ставащи в страната през последните две години, само потвърждават, че да се сломи Сирия е невъзможна. Нейният народ само още по-силно се закали в тези събития.

„Ръка за ръка, независимо от всички рани, ние вървим заедно към новото, светло бъдеще на Сирия“, – заключава президентът.

Posted on 13.01.2013, in Международна политика and tagged , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: